Zlepšenie čistoty

Existujú tri základné techniky, ktoré sa využívajú na vylepšenie čistoty diamantu: laserové vŕtanie, vyplňovanie prasklín a úprava kyslým roztokom. Práve posledná metóda predstavuje spôsob upravenia, ktorý uznávajú aj odborníci v GIA. Oproti tomu vŕtanie laserom nie je týmto gemologickým laboratóriom schválené, a rovnako ako pri vyplnení puklín s ním musí byť kupujúci ešte pred samotnou obchodnou transakciou oboznámený. GIA, AGS (Americká gemologická spoločnosť) a HRD (Diamantový koncil) navyše neklasifikujú kamene vylepšené práve výplňou v prasklinách. Inštitúcie ako IGI (Medzinárodný gemologický inštitút) a EGL (Európske gemologické laboratórium) vystavujú certifikáty aj diamantom, ktoré prešli laserovým vŕtaním alebo vyplňovaním puklín, hodnotenie je však na základe stupňa čistoty získaného až po úprave.

Laserové vŕtanie

Vývoj techniky laserového vŕtania umožnil zamerať sa priamo na cieľ a významne znížiť viditeľnosť mikroskopických čiernych inklúzií spôsobených uhlíkom. Prvý úspešný pokus s vyvŕtaním hematitových inklúzií spravil na konci 60. rokov 20. storočia Luis Perlman. Laserové vŕtanie sa používa primárne na odstraňovanie jemných nedokonalostí.


Vonkajšie vŕtanie

Na laserové vŕtanie na využíva infračervený laser (vlnová dĺžka 1064 nm), ktorým sa do diamantu vyvŕtadrobný otvor (pod 0,2 mm v priemere). Vďaka nemu sa tmavá inklúzia sprístupní. Lúčom sa do kameňa vytvorí malá dierka a nedokonalosť sa vypáli. Prípadne sa vyvŕta tunelík a bielidlom sa nevzhľadná inklúzia odstráni. Spravila sa využívajú koncentrované zmesi kyseliny fluorovodíkovej a kyseliny sírovej.

Táto metóda neoslabuje štrukturálnu integritu diamantu, v ktorom po ukončení celého procesu nezostanú žiadne cudzorodé látky. Pri využití vhodných techník vŕtania zostáva jediným pozorovateľným pozostatkom zásahu mikroskopický tunel.


Vnútorné vŕtanie

Laser sa nevyužíva iba na vytváranie povrchových tunelov. V posledných rokoch boli skúmané a používané aj nové metódy vnútorného vŕtania, ktorého účelom je vyhnúť sa vzniku viditeľného zásahu a ukryť to, že bol kameň akýmkoľvek spôsobom upravený. Pri vnútornom vŕtaní sa vytvára veľké množstvo malých štiepení so zdanlivo nerozlíšiteľným vzorom. Tieto „tunelíky“ slúžia na preklenutie priestoru medzi inklúziou a povrchom diamantu. Cielene sa robia tak, aby tieto nepravidelné a červovité útvary pripomínali perie a boli určené ako prirodzené nedokonalosti.

Táto úprava sa hodí predovšetkým kameňom s tmavými inklúziami v blízkosti povrchu. Po vŕtaní prejde diamant sériou kúpeľov v bieliacom roztoku, ktoré rozpustia nevhodné inklúzie.

Vyplňovanie prasklín a puklín

Vyplňovanie prasklín účelovo vedie k zlepšovaniu čistoty diamantu. S metódou prišiel v roku 1982 izraelský brúsič diamantov Zvi Yehuda, ktorý vymyslel spôsob, ako zaplniť povrchové pukliny roztaveným sklom. Vo väčšom množstve sa takto upravené kamene začali na trhu objavovať po roku 1990.

Sklo má index lomu blízky diamantu, preto predstavuje dokonalý materiál k takmer neviditeľnému zaplneniu praskliny. Metóda využíva vysoký tlak a vysokú teplotu a za týchto podmienok sa vlieva tekuté sklo do puklín a prasklín diamantu. Kameň po úprave získava o jeden stupeň lepšiu čistotu, jeho farba alebo karátová hmotnosť však nie sú nijako pozmenené. Takto ošetriť je možné iba drobné nedokonalosti.

Pohľad na vyplňovanie prasklín a puklín sa rôzni. Sám Zvi Yehuda pokladal za výhodu predovšetkým nižšiu výslednú cenu diamantu. Kameň so stupňom čistoty zo spodnej časti hodnotiacej škály vyzerá po úprave ako diamant vyššej kategórie, avšak jeho hodnota sa nemení. Za takúto cenu by kupujúci kameň prirodzene rovnakého stupňa nikdy nezískal.

Toto ošetrenie diamantu nie je trvalé a kvalita výplne môže časom klesať. Upravený kameň sa dá rozpoznať pomocou mikroskopu, pod ktorým vynikne zaujímavý odlesk jasných farieb siahajúcich od fialovej, cez oranžovú po žltú. Pri diamante s výplňou je možné pri správnom osvetlení spozorovať aj žltohnedý odtieň, ktorý ovplyvňuje celkovú farbu kameňa.

Úprava kyslým roztokom

Úprava diamantu vo vysokej teplote a tlaku v kyslom roztoku predstavuje jediný druh vylepšenia čistoty, ktorý schvaľuje aj GIA. Táto metóda funguje iba pri kameňoch, ktorých čierne inklúzie dosahujú povrch. Pokiaľ sa dutina nedotýka povrchu hotového vybrúseného diamantu, potom kyselina nemá šancu do nedokonalosti preniknúť.

Ošetrenie kyslým roztokom nevyplňuje prasklinu, ale jednoducho odstraňuje tmavé zafarbenie, ktoré kameň znehodnocuje. V najlepších prípadoch tak v priebehu tohto postupu dôjde k odstráneniu veľmi nápadných čiernych inklúzií a ich nahradeniu priesvitnými bielymi nedokonalosťami.

Metóda je veľmi bežná a lacná, preto mnoho spoločností takto ošetrí väčšinu diamantov ešte pred ich ďalším triedením. Uistia sa tak, že všetky čierne inklúzie budú zlikvidované.


Dôvody na kúpu diamantu so zlepšenou čistotou

  1. Ak máte nižší rozpočet, a napriek tomu túžite po väčšom kameni, predstavujú upravené diamanty skvelú alternatívu, ktorá vás nezruinuje.
  2. Pre klenotníkov úprava čistoty značne zlepšuje vyhliadky predaja horšieho diamantu, ktorý po ukončení procesu vyzerá príťažlivejšie.


Zdroje: gia.edu, 4cs.gia.edu