Americký gemologický inštitút GIA

GIA (Gemological Institute of America – Americký gemologický inštitút) je najväčšou a najrešpektovanejšou svetovou autoritou v oblasti klasifikácie diamantov, drahokamov a šperkov. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá svoju činnosť vykonáva najmä pre verejnosť. Jej hlavným poslaním je zvýšenie dôveryhodnosti diamantov a drahokamov u spotrebiteľov, o čo sa usiluje dodržiavaním vysokých štandardov integrity, vzdelávania, vedy a profesionality v akademickej oblasti, výskume, laboratórnych službách, vývoji nástrojov, prístrojov a diagnostických metód. Inštitút zároveň predstavuje dôležitý zdroj informácií o diamantoch, drahokamoch a klenotoch. Je nestranný a presný, čo zaručuje kvalitu a dôveryhodnosť poskytovaných služieb. Inštitút GIA funguje v mnohých krajinách a je jedinečným prínosom pre ľudí, firmy a svetové organizácie, ktoré investujú do drahokamov.

História

V roku 1931 niekdajší maloobchodný klenotník Robert M. Shipley a jeho žena Beatrice investovali všetky svoje úspory do založenia Amerického gemologického inštitútu – GIA. Inštitút bol miestom vhodným nielen pre gemologické štúdium a výskum, no bol tiež vzdelávacím centrom, ktoré organizovalo a zdieľalo informácie o diamantoch s verejnosťou. V päťdesiatych rokoch minulého storočia vytvoril inštitút GIA medzinárodný systém presnej kvalifikácie diamantu známy pod skratkou 4C (color – farba, cut – brus, clarity – čistota, carat weight – váha v karátoch) a pod jeho záštitou vznikol tiež Medzinárodný systém hodnotenia diamantov GIA, ktorý je dnes uznávaný každým klenotníkom na svete.

Dnes GIA funguje ako nezávislá nezisková organizácia v 17 mestách na celom svete – nachádza sa vo všetkých veľkých strediskách spojených s drahokamami a klenotmi.

merický gemologický inštitút GIA

Výskum

Výskumníci GIA inštitútu sa dlhodobo zaoberajú skúmaním gemologického sveta, výsledkom čoho sú mnohé prínosné prielomy ovplyvňujúce náš pohľad na drahokamy. GIA každý rok detailne preskúma viac ako dva milióny diamantov a farebných drahokamov a je preto jednotkou v objavovaní nových, aj syntetických, materiálov na výrobu klenotov a nových spracovaní drahokamov.

Od tridsiatych rokov minulého storočia sa inštitútu GIA pripisuje hneď niekoľko priekopníckych objavov. Inštitút napríklad vyvinul prvý gemologický mikroskop s temným poľom, ktorý ulahčil skúmanie diamantov, ďalej zistil, že čierna je prirodzená farba kultivovaných perál, odlíšil syntetické a prírodné diamanty, objavil diamanty farbené a upravované vysokou teplotou alebo vysokým tlakom (HPHT - high pressure, high temperature), odhalil tiež syntetické a chemické diamanty depozitované z plynnej fázy a vytvoril komplexný hodnotiaci systém pre okrúhle diamanty s briliantovým brusom.

Vzdelávanie

Inštitút GIA je vo svete považovaný za Harvard klenotníckeho priemyslu. Počas viac než 81 rokov jeho fungovania vyškolil cez 325 000 profesionálov na celom svete. GIA svojim študentom ponúka:

 • získanie Vysokoškolského diplomu v oblasti gemológie (Graduate Gemologist diploma) a
 • najvyššie profesionálne renomé v danej oblasti, zamerané na hodnotenie drahokamov a určovanie ich pravosti.

GIA taktiež ponúka štúdium zamerané na každú oblasť priemyslu v rámci vysokoškolských odborov ako:

 • Klenotník (Graduate Jeweler),
 • Dizajn a technológia drahokamov (Jewelry Design and Technology)
 • a programy v oblasti akreditovaného profesionálneho šperkárstva (Accredited Jewelry Professional Programs).

Laboratórne práce

V 50. rokoch 20. storočia vytvoril inštitút GIA medzinárodné normy na určovanie kvality diamantu, medzi ktoré dnes patrí napríklad farebné rozpätie D-Z (D – prvotriedna biela až Z – jemne žlté alebo nahnedlé sfarbenie), bezchybná škála čistoty I3 a stupnica hodnotiaca brus ako výborný až chabý. GIA má na svojom konte množstvo prvenstiev v objavovaní nových klenotníckych materiálov a nových postupov pri spracovaní klenotov. Vo veľkom tiež prispieva k šíreniu informácií o farebných kameňoch, diamantoch a perlách do všeobecného povedomia celého sveta.

Personál laboratórií GIA sa skladá výlučne z profesionálnych posudzovateľov diamantov a gemológov. Laboratóriá GIA nastavujú vysokú latku hodnotenia a určovania diamantov na celom svete. Inštitút je známy svojou prísnou nestrannosťou a špičkovými hodnotiacimi službami, preto určuje pravosť a kvalitu oveľa viac drahokamom než akékoľvek iné laboratória a hodnotil i niektoré svetoznáme klenoty, vrátane diamantov ako Nádej (Hope Diamond) či Taylor-Burton.

Kde GIA inštitút nájdete

GIA má okrem svetovej siete nestranných centier známych ako GIA LabDirect Consolidators, tiež 11 univerzít, 9 laboratórií a 4 výskumné centrá.

Známe drahokamy ohodnotené inštitútom GIA

Inštitút GIA hodnotil niektoré z najznámejších diamantov na svete, vrátane diamantov ako napríklad:

 • Nádej (Hope Diamond),
 • Steinmetz Pink,
 • Taylor-Burton,
 • Allnat,
 • Hviezda tisícročia (DeBeers Millennium Star),
 • Wittelsbach-Graff,
 • a Diamant storočia (Centenary).

Hlavné fakty a čísla

 • Prezidentka a výkonná riaditeľka: Donna M. Baker
 • Typ organizácie: GIA je charitatívna nezisková organizácia.
 • Vzdelanie: Inštitút GIA vyškolil viac než 325 000 odborníkov v oblasti drahokamov a klenotov.
 • Absolventi: GIA má viac než 60 absolventských sietí na celom svete a cez 90 000 aktívnych absolventov.
 • Študenti: GIA navštevuje približne 11 000 študentov ročne.
 • Zaměstnanci: GIA zamestnáva takmer 2 000 ľudí na celom svete.
 • Laboratórne správy: GIA vydá ročne viac než 2 milióny správ o diamantoch a farebných kameňoch.

Inštitút GIA získal množstvo prestížnych ocenení:

 • Národná cena tlače za vedecký žurnál Drahokamy a gemológia (Gems and Gemology), ktorý vychádza štvrťročne (ide napríklad o tieto prestížne ocenenia: American Society of Association Executives Gold Circle Award, National Gold Ink Award, Bronze Bernays Award a iné),
 • Asociácia šperkov pre ženy ocenila inštitút GIA „Siene slávy excelentných firiem“ (Hall of Fame Corporate Award for Excellence),
 • Akreditovaná komisia odborných škôl a vyšších odborných škôl (ACCSC – Accrediting Commission of Career Schools and Colleges) udelila inštitútu GIA za jeho Carlsbadskú univerzitu „Ocenenie vynikajúcich škôl“ (School of Excellence Award),
 • GIA je držiteľom certifikovanej známky za etické fungovanie spoločnosti Ethics Inside ® od inštitútu Ethisphere,
 • Inštitút GIA bol certifikovaný Zodpovednou radou pre šperky (Responsible Jewelry Council).

Určenie pravosti a ceny diamantu

GIA vydáva Správu z hodnotenia diamantu (Diamond Grading Report), Diamantový spis (Diamond Dossier ©) a správy z gemologického určovania pravosti, ktoré zaručujú absolútnu istotu o kvalite a pravosti drahokamu. Laboratóriá GIA zamestnávajú vysoko kvalifikovaných posudzovateľov diamantov, gemológov, výskumných pracovníkov a vedcov, aby zaistili najvyššiu kvalitu analýzy pre každý drahokam, ktorý podstupuje hodnotenie či určenie pravosti. Laboratórny experti GIA hodnotili niektoré z najznámejších diamantov na svete, vrátane diamantu Nádej (45,52 karátov), Taylor-Burton diamantu (69,42 karátov) a Diamantu storočia (273,85 karátov).

Vďaka svojím pobočkám v Bangkoku, Carlsbade, Gaborone, Hong-Kongu, Johannesburgu, Bombaji, New Yorku, Ramat Gane, Tokiu a piatim medzinárodným servisným centrám je inštitút GIA považovaný za najvyššiu svetovú autoritu v oblasti gemológie.

Správa z hodnotenia diamantu (Diamond Grading Report)

Správa z hodnotenia diamantu, ktorú vydáva GIA, je expertnou analýzou kvality diamantu založenou na 4C hodnotení diamantu:

 • farba (color),
 • brus (cut),
 • čistota (clarity),
 • a váha v karátoch (carat weight).

Táto správa zahŕňa i kreslenú schému diamantu, vrátane zobrazenia detailov o čistote diamantu, ktoré sú pre každý diamant jedinečné. Patrí medzi ne napríklad obsah iných minerálov alebo krištáľov.

Navyše inštitút GIA nie je súčasťou nijakého komerčného podniku, čo zaisťuje úplnú nestrannosť a presnosť pri analýze diamantov. GIA hodnotí a posudzuje len samostatné diamanty, ktoré nie sú súčasťou žiadnych šperkov.

Diamantový spis (Diamond Dossier©)

Pre diamanty, ktoré vážia menej ako 1,99 karátov, môže inštitút GIA vydať Diamantový spis. Táto správa neobsahuje kreslenú schému diamantu, inak poskytuje rovnaké informácie ako Správa z hodnotenia diamantu. Na každý diamant s Diamantovým spisom sa tiež zadarmo pomocou mikrolasera vyryje unikátne Číslo správy diamantu od GIA.

Elektronické správy o diamantoch

Inštitút GIA vydáva aj elektronické správy o diamantoch, v rámci ktorých poskytuje úplné výsledky hodnotenia online. Elektronické správy možno vystaviť pre prírodné diamanty s farbami D-Z, s váhou od 0,15 do 2,99 karátov. Táto čisto digitálna správa zahŕňa výsledky hodnotenia vo forme, ktorá je nielenže priateľskejšia k nášmu životnému prostrediu, ale napĺňa tiež potreby vyvíjajúceho sa trhu, na ktorom je dôležité mať informácie čo najrýchlejšie po ruke a mať možnosť ich zdieľať.

Určenie pravosti farebných drahokamov

Správy určujúce pravosť farebných drahokamov popisujú výsledok komplexnej gemologickej prehliadky materiálu, zhodnotenia materiálu a podrobne popisujú také rysy diamantu akými sú farba, priehľadnosť, tvar, rozmery, hmotnosť a poskytujú i farebné fotografie drahokamu. Plná správa tiež uvádza, či ide o prírodný alebo syntetický materiál a či bol drahokam upravovaný niektorým z rozpoznateľných postupov. Správa tiež rozoberá, či ide o napodobeninu, ktorá nemá známu prírodnú obdobu, alebo či bol materiál vytvorený z dvoch či viacerých rozličných komponentov.

Správy GIA z určovania pravosti farebných drahokamov sa vydávajú k akémukoľvek, hladkému či drsnému drahokamu, či už je stojí samostatne, alebo je zasadený do šperku. Pre prírodné rubíny, zafíry, smaragdy, turmalíny a alexandrity sa vydávajú správy presne prispôsobené danému materiál drahokamu.

V prípade záujmu o drahokam certifikovaný inštitútom GIA nás prosím kontaktujte a to buď e-mailom na adrese info@eppi.sk , alebo telefonicky na bezplatnom čísle 0800 22 23 30.

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky