Pravidla doručovania informácií komerčnej komunikácie

Naša spoločnosť EPPI SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavov námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B (email: otazky@eppi.sk) ako prevádzkovateľ eshopu www.Sperky-A-Diamanty.sk týmto vydáva tieto pravidla doručovania informácií komerčnej komunikácie

 1. Informácie komerčnej komunikácie doručujeme jednotlivým adresátom v súlade so zákonom iba v týchto prípadoch:

  1. ak sme od adresáta získali jeho emailovou adresu v súvislosti s predajom tovaru z nášho eshopu, alebo v súvislosti s poskytovaním s tým súvisiacich služieb;

  2. ak adresát informácií komerčnej komunikácie požiadal, resp. vyslovil súhlas so zasielaním (resp. odberom) komerčnej komunikácie (napr. dobrovoľným poskytnutím emailovej adresy pre tieto účely na stránkach nášho eshopu).

 2. Akékoľvek našou spoločnosťou doručované/zasielané informácie komerčnej komunikácie sa týkajú iba tovaru a služieb, ktoré ponúkame v eshope www.Sperky-A-Diamanty.sk.

 3. Každá komerčná komunikácia našej spoločnosti bude v jej texte jasne označená ako „komerčná komunikácia“.

 4. Každý adresát informácií komerčnej komunikácie je oprávnený nám kedykoľvek oznámiť, že už od nás ďalej nechce dostávať akékoľvek ďalšie informácie komerčnej komunikácie. Na toto právo upozorníme každého adresáta informácií komerčnej komunikácie vždy pri zaslaní akejkoľvek jednotlivej emailovej správy s informáciami komerčnej komunikácie a v tejto súvislosti bude v každej správe, ktorá obsahuje informácie komerčnej komunikácie, uvedený aj odkaz, ktorého zakliknutím adresáta automaticky odhlásime z našej databázy emailov príjemcov informácií komerčnej komunikácie.

 5. Akékoľvek informácie komerčnej komunikácie rozosielame z platných a aktívnych emailových adries. I na tieto emailové adresy môžu adresáti informácií komerčnej komunikácie zasielať prípadné žiadosti o odhlásenie z odberu komerčnej komunikácie.

 6. Akákoľvek nami zasielaná komerčná komunikácia bude vždy obsahovať identifikačné údaje našej spoločnosti a prípadne i totožnosť ďalších osôb, ktoré sa na ich príprave budú prípadne podieľať.

 7. Všetky otázky ochrany osobných údajov v súvislosti s rozosielaním a doručovaním informácii komerčnej komunikácie sa riadi týmito Pravidlami našej spoločnosti na spracúvanie osobných údajov – tu.

V Prahe, dňa 3. 12. 2018