Brus Hearts and Arrows – Srdcia a Šípy

Ak niekomu darujeme diamant, je to preto, že čosi symbolizuje – dokonalosť, precíznosť, absolútnu harmóniu, hlbokú lásku, čisté city...

Pohľad na diamant by mal byť elektrizujúci, na jeho opis by sa mali používať samé superlatívy. A na to, aby diamanty skutočne boli dokonalé, je tu vzor sŕdc a šípov. Treba však brať na vedomie, že diamanty s týmto vzorom nie sú pre každého a ani pre každú peňaženku. Rozhodne je to však niečo pre tých, ktorý sa neuspokoja s priemerom a hľadajú absolútnu špičku. Tieto diamanty majú iskru a žiarivosť ako žiadne iné. Ak sa rozhodnete, že si chcete zakúpiť diamant so vzorom sŕdc a šípov, mali by ste o tomto vzore vedieť čo najviac, pretože dnešní obchodníci často využívajú nevedomosť zákazníka vo svoj prospech. Informácie, ktoré vám dáva predajca, si treba overovať a potvrdzovať, pri takejto investícii je treba byť „smart“ a o kupovanom produkte aspoň čo-to vedieť. Prečítajte si s nami, o čom taký vzor sŕdc a šípov vlastne je, ako sa tvorí, a aké chyby sa pri jeho brúsení robia. Nekupujte si napodobeniny a falošné diamanty, kupujte kvalitu.

Mnoho ľudí pozná 4C diamantu – farbu (color), čistotu (clarity), váhu v karátoch (carat) a brus (cut). I o nich si môžete prečítať viac v našej Nápovede. Všetky tieto vlastnosti sú pre diamant nesmierne dôležité. Farbu, čistotu a váhu je možné veľmi ľahko vyčísliť, či určiť na stupnici. Pre mnohých sú tieto tri aspekty jedinými kritériami (okrem ceny) pre výber diamantu. Na brus sa však často zabúda a to kvôli tomu, že to s jeho určením nie je také jednoduché. Je to však jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich krásu diamantu. Cieľom tohto článku je ukázať vám, že dosiahnutie vrcholu brúsnej precíznosti, teda vytvorenie dokonalého a ideálneho brusu so vzorom sŕdc a šípov (Hearts and Arrows) nie je vôbec také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ukážeme Vám tiež, ako sa nenechať oklamať podvodníkmi a overiť si, že diamant, ktorý kupujete má skutočné také kvality, aké mu pripisuje predávajúci.

Časti diamantu

Než začneme, pozrime sa najprv na definíciu diamantu:

diamant je priehľadný kryštál (čistého uhlíka), hranol, ktorý odráža a rozptyľuje svetlo.

Inak povedané, jednotlivé strany tohto hranolu sú obojstranné zrkadlá, ktoré odrážajú svetlo, alebo cez ktoré svetlo preniká.

Pohľad na diamant
Rundista diamantu

Ako sa brúsi diamant?

Brus diamantu si ľudia často mýlia s jeho tvarom. Nenechajte sa však zmiasť – brus diamantu je spôsob, akým bol diamant brúsený od svojej počiatočnej formy až po jeho výsledný vzhľad. Od brusu záleží, ako bude diamant odrážať svetlo. Pod tvarom diamantu zase rozumieme tvar brúseného diamantu v pôdoryse. Laicky povedané, je to ten tvar, ktorý vidíte, keď sa na diamant pozriete zvrchu (napr. kruhový, oválny, slza...)

Ako sa teda diamant brúsi? Neopracovaný diamant sa pripraví, rozreže a brúsi sa do kruhu. Najprv sa na korunke (cudzie pojmy nájdete vysvetlené v sekcii slovník diamantového znalca) vytvoria 4 a neskôr 8 hlavných faziet (plôšok diamantu), potom sa diamant brúsi po druhý raz, aby bol tak okrúhly, ako je to len možné. (Žiadny diamant nie je úplne okrúhly, pretože nespracovaný materiál má tvrdú a mäkkú časť)

Kvôli indexu lomu diamantu sa musí pavilón (spodok diamantu, v ktorom sa hrany diamantu stretávajú v jednom bode) brúsiť pod presným uhlom. Ak pri brúsení nastane akákoľvek odchýlka od tohto uhla, ovplyvní to odrazivosť diamant. To v preklade znamená, že z diamantu bude unikať svetlo, nebude sa od neho odrážať a teda sa nám diamant nebude javiť tak veľkolepo, ako by mal.

Pomer medzi korunkou a pavilónom je taktiež nesmierne dôležitý.

Popis brilitnatového výbrusu

Čo je to vzor sŕdc a šípov?

Diamanty so vzorom sŕdc a šípov sú vlastne rôzne varianty tradičného brialiantového brusu s 57 fazetami. Takéto diamanty sú vybrúsené podľa ideálnych mierok s vynikajúcou optickou symetriou, leskom a vzorom fazety. Keď sa takéto dokonalé miery harmonicky spoja, vznikne nám takmer perfektný vzor ôsmich symetrických šípov (tie tvoria pri pohľade zvrchu korunku) a ôsmich symetrických sŕdc (tie tvoria pri pohľade zospodu pavilón).

Vzor sŕdc a šípov

Ako sa vytvára vzor sŕdc a šípov?

Brúsič diamantu najprv určí vrchné a spodné uhly diamantu. Potom sa venuje dôležitým faktorom, ktoré ovplyvňujú vytvorenie ôsmich sŕdc a ôsmich šípov. Pravidlá a miery pre vytvorenie dokonalého diamantu sú nesmierne zložité. Tím výskumníkov z Japonska vypracoval až 16-stranový dokument, ktorý popisuje presné miery, uhly a vzory jednotlivých faziet, bez ktorých sa diamant so vzorom sŕdc a šípov nedá vytvoriť. My sa Vám to všetko teraz pokúsime v skratke priblížiť.

Vytvorenie srdca

Každé srdce sa primárne skladá z dvoch hlavných pavilónových faziet. Na obrázku pod textom si všimnite zelenú fazetu v ľavej spodnej časti kruhu. Tá sa odráža dvakrát (zelené fazety vpravo hore) a vytvára tak dve odlišné časti srdca na opačnej strane kameňa. Je tomu tak aj v prípade žltej fazety. Dokonalé srdce na vrchu diamantu je teda vytvorené pomocou dvoch samostatných pavilónových faziet (zelenej a žltej v spodnej časti kruhu). Všetky fazety sa musia zhodovať vo veľkosti i tvare, inak budú vytvorené srdcia asymetrické a deformované.

Vytváranie sŕdc pomocou pavilónových faziet

Vytvorenie šípu

Šípy nie sú také zložité ako srdcia, no ich vytvorenie nie je vôbec jednoduché. Každá z hlavných pavilónových faziet (v pohľade zospodu) sa pri prevrátenom odraze na druhej strane diamantu premení na telo šípu (časti A) a taktiež sa odrazí v 180˚ uhle a vytvorí tak ďalšie hroty šípov (časti B). Z obrázka pod týmto textom je jasné, že každá fazeta je jasne viditeľná voľným okom, keď sa pozrieme na brúsený kameň zvrchu. Tieto fazety sa tiež nazývajú „priehľadné“. Každý zo šípov je vlastne len odrazom fazety. Každý šíp sa skladá z priehľadnej fazety (hrot šípu) a fazety odrazenej od dvoch samostatných pavilónových faziet (telo šípu). Keď to teda zrátame dokopy, na 8 šípov potrebujeme 16 odrazov.

Pohľad zospodu. Priesvitné fazety
Pohľad zvrchu. Odrazené fazety

Je ľahšie zakryť chyby v usporiadaní šípov, ale je nemožné skryť akékoľvek odchýlky v srdciach. Na vytvorenie šípov je potrebných menej faziet, preto sa chyby dajú ľahšie zakryť. No na vytvorenie srdca je potrebných až 6 faziet a akákoľvek odchýlka je teda veľmi ľahko pozorovateľná.

Posudzovanie vzoru sŕdc a šípov

Po tom, čo špeciálny prístroj Sarin skontroluje presné rozmery diamantu, treba ešte každý kameň prezrieť prehliadačom vzoru sŕdc a šípov. Je dôležité si pamätať, že tieto prehliadače nemajú jednoznačný štandard, podľa ktorého by boli vyrábané, niektoré z nich dokonca nefungujú, iné len čiastočne. V prvom rade je však dôležité vedieť, čo pri pohľade na diamant hľadáme. Ideálne by sme mali vidieť taký vzor, aký je zobrazený na obrázku pod týmto textom. Ak pracujeme s fungujúcim prehliadačom, akékoľvek odchýlky od tohto obrázku sú dôkazom toho, že diamant nespĺňa presné parametre vzoru sŕdc a šípov a teda vykazuje nepresnosti v oblasti fyzickej alebo optickej symetrii, mierach, uhlovej symetrii, alebo sa tiež mohlo stať, že sme ho do prehliadača nesprávne založili.

Takto vyzerá skutočná diamant so vzorom sŕdc a šípov

Srdcové záležitosti - chyby vo vzore sŕdc

Nasledovné príklady znázorňujú neprípustné chyby vo vzore sŕdc spôsobené nepresnosťou ôsmych sŕdc alebo nedostatočnými medzerami a/alebo symetrie medzi spodnými vrcholmi sŕdc a šípov (tiež nazývané Véčka). Pri hľadaní dokonalého šperku narazíte i na takých obchodníkov, ktorí by takéto diamanty označili za prijateľné diamanty so vzorom sŕdc a šípov, no tieto chyby sú jednoducho pre ideálny vzor sŕdc a šípov neprípustné.

Pravý a ideálny vzor sŕdc

Takto vyzerá pravý a ideálny vzor sŕdc podľa ideálneho brusu sŕdc a šípov. Všimnite si, že vzor je veľmi symetrický a tejto symetrii podliehajú aj medzery medzi vrcholkami šípov (Véčka) a vrcholmi sŕdc.

Chyby vo vzore sŕdc

Srdcia sú nerovnomerné a medzery medzi vrcholmi sŕdc a Véčkami sú rôzne. Na piatich srdciach z ôsmich sa nachádzajú trhlinky.

Chyby vo vzore sŕdc

Srdcia sú dobre vytvarované, no medzi vrcholmi sŕdc a Véčkami nie sú žiadne medzery. Tento vzor je ledabolý.

Chyby vo vzore sŕdc

Srdcia sú si síce podobné, no nie sú dobre vytvarované a medzery medzi véčkami a vrcholmi sŕdc nie sú rovnaké.

Chyby vo vzore sŕdc

Krivé srdcia a asymetrický vzhľad. Tento vzor je neprijateľný.

Pri skúmaní vzoru sŕdc si overte, že šperk má:

 • 8 rovnakých symetrických sŕdc;
 • 8 jasných symetrických sŕdc, ktoré sú oddelené od hrotov šípov nad nimi.

Ak sú tieto podmienky splnené, overte si nasledovné:

 • skontrolujte, či sa srdcia nerozchádzajú, odmerajte dĺžku srdca a prípadné trhliny;
 • vypočítajte percento dĺžky trhliny, ak je väčšie ako 8% a ak má diamant viac ako 2 trhliny, potom meraním neprešiel.

Skúmame srdcia do detailov

1. Uistite sa, že diamant má 8 rovnakých sŕdc a 8 hrotov šípov. Musia byť rovnaké vo veľkosti a tvare, ako to môžete vidieť na obrázku nižšie. Pod týmto textom môžete vidieť skutočné prijateľné usporiadanie a také, v ktorom srdcia nie sú rovnako veľké a navyše majú trhliny. Niečo také je neprípustné! (Odhaliť tieto prípady a rozhodnúť, či ide o chybu alebo nie, je najťažšie)

Srdcia do detailov

2. Ak chcete vypočítať presnosť sŕdc, môžete odmerať dĺžku od X po Y (1a – obrázok pod textom). Povedzme, že v tomto prípade táto dĺžka predstavuje 10mm. Akékoľvek praskliny medzi poloblúkmi srdca musia byť odmerané (na obrázku 2a od Z po C) a nesmú byť dlhšie ako 8% z celkovej dĺžky srdca. Ak má diamant viac ako dve praskliny v srdci väčšie ako 8% z celkovej dĺžky srdca, nemôže byť považovaný za skutočný diamant so vzorom sŕdc a šípov. Okrem toho, hroty šípov musia byť zreteľne oddelené od sŕdc.

Presnosť sŕdc

Šípenie problémov - chyby vo vzore šípov

V tejto sekcii si môžete pozrieť príklady chybných vzorov šípov spôsobené nepresnými alebo asymetrickými vzormi ôsmych šípov. Niektoré z nich ukazujú nahromadenie, zmenšovanie alebo iné sprievodné javy, ktoré v princípe ničia vzor šípov. Všimnite si, že pri každom šípe môžeme vidieť dvojicu malých trojuholníkov, ktoré sú žiaduce, ak chceme dosiahnuť optickú symetriu. Pri obchodovaní s diamantmi stretnúť s názormi, že tieto vzory sú prijateľné, no v skutočnosti nie sú dostatočne dobré na to, aby boli považované za ideálne diamanty so vzorom sŕdc a šípov.

Pravý a ideálny vzor šípov

Takto vyzerá pravý a ideálny vzor šípov podľa ideálneho brusu sŕdc a šípov. Všimnite si, že vzor je veľmi symetrický a všetky šípy sú rovné, dobre vytvarované, jasné a v prehliadači sa javia v rovnakej intenzite.

Chyby vo vzore šípov

Šípy skreslené zmenšením, nahromadením sa a sprievodnými javmi sú neprijateľné.

Chyby vo vzore šípov

Sprievodné javy skresľujú šípy a tvoria tak chabý vzor.

Chyby vo vzore šípov

Krivé a asymetrické šípy, trojuholníky sú príliš ďaleko a to spôsobuje asymetriu.

Chyby vo vzore šípov

Šípy sú asymetrické a nie sú rovnako výrazné kvôli strmým a rôznym uhlom korunky a pavilónu.

Pri skúmaní vzoru šípov si overte, či:

 • Každý zo šípov (je ich 8) je jasne viditeľný a má jasne rozlíšiteľné telo a hrot.
 • 8 tiel šípov, rovnako ako ich hroty, sú rovné a v správnej pozícii.
 • 8 hrotov šípov sa stretáva v rundiste.
 • Diamant je absolútne rovnomerný a rovnovážny.
Vzor šípov

Tieto šípy sa na prvý pohľad zdajú byť v poriadku, no nie je tomu tak, pretože nie sú rovnomerné. Nie všetky hroty šípov sa dotýkajú rundisty a telá šípov nie sú na jednej rovine s hrotmi. Všimnite si vyznačené šípky naznačujúce nezrovnalosti.

Šípy

Kamene, ktoré nezodpovedajú štandardom, nemôžeme nazývať skutočnými diamantmi so vzorom sŕdc a šípov. Vo vzoroch sŕdc ani šípov by nemali nastať žiadne odchýlky alebo obmeny. Neexistujú označenia ako „dostačujúci“, či „priemerný“. Existujú len skutočné diamanty so vzorom sŕdc a šípov a tie, ktoré podmienky jednoducho nespĺňajú. Na presné dodržiavanie štandardov by sme si pri kúpe šperku mali dávať pozor. Ak niečo kupujeme za cenu, ktorá zodpovedá dokonalému prevedeniu sŕdc a šípov, mali by sme si overiť, či kúpený šperk spĺňa podmienky na to, aby mohol byť takto označený.

Prehliadač sŕdc a šípov

Po objave bol vyvinutý špeciálny prehliadač pre zobrazenie vzoru sŕdc a šípov. Spotrebiteľovi je užitočný pri určovaní optickej symetrie diamantu prostredníctvom interného pohybu svetla a odrazu, v závislosti od veľkosti, tvaru a usporiadania faziet. Táto optická symetria sa líši od symetrie triedenia, ktorá je v certifikátoch jednotlivých laboratórií. Tie hodnotia „poriadok“ vo fazetách a ich umiestnenie. Diamanty so vzorom sŕdc a šípov sa najprv stali vzormi sa stali veľmi populárne v Japonsku, postupne sa počas roka 1990 stali trendom aj v USA a následne sa rozšírili do celého sveta.

Čím meriame diamanty ?

Na čítanie a analýzu meraní, uhlov a percent sa dnes používajú moderné prístroje Sarin a Ogi. Dnešné nástroje na brúsenie diamantov sú veľmi zložité. Dôležité je, aby bolo príslušenstvo v dobrom stave a aby brúsna doska skyf (čítaj skajf) a nástroj na držanie diamantu tang (Obrázok B pod textom) merali skutočné hodnoty a boli navzájom vyrovnané tak, aby na výslednom kameni vznikali čo najmenšie odchýlky. Čím väčší kameň je brúsený, tým viac sú jednotlivé odchýlky viditeľné.

Na obrázku A si všimnite, že brúsič si môže prispôsobiť uhol hlavnej pavilónovej strany alebo korunky pri nasadzovaní diamantu do prístroja. Môžete si tiež všimnúť, že tieto uhly nezávisia tak úplne od brúsiča, no i od odborníkov, ktorý sa starajú o údržbu použitých nástrojov.

Čím meriame diamanty

Presnosť brúsiča sa skutočne ukáže pri brilianteringu (brúsenie posledných faziet) kameňa. V zakončení hornej a spodnej rundisty a (polovíc) hviezd spočíva skutočné remeslo dnešného brúsenia diamantov. Tu sa už musíme úplne spoliehať na presnosť brúsiča.

Odmeranie presnosti jednotlivých uhlov by odhalilo i kvalitu brúsiča. Jedným z postupov, ktoré čosi takéhoto dokážu je skúmanie kameňa cez prehliadač vzoru sŕdc a šípov (Hearts and Arrows scope/viewer). Cezeň je možné si presne overiť dôkladnosť a presnosť brusu.

Niekedy sa však brúsič kameňa rozhodne pri brúsení „švindľovať“ (po anglicky sa tomu hovorí „to swindle a diamond“). Pri zvyčajnom kvalitnom bruse stráca diamant zhruba polovicu svojej pôvodnej váhy. Ak však brúsič nebrúsi podľa presných mierok a pokúsi sa zachovať najväčšiu možnú váhu diamantu, môže vytvoriť neobyčajný kameň. Takýto šperk bude ale vykazovať výrazné odchýlky v uhloch, meraniach a percentách. Utrpí napríklad schopnosť diamantu odrážať svetlo a jeho žiarivosť. Na takéto „švindle“ si treba dávať pri kúpe veľký pozor.

Záverom

Zistili sme, že dôsledná rovnováha musí byť dodržaná pri:

 • Uhloch (rovnováha medzi korunkou a pavilónom)
 • Presnosti srdcového vzoru (absolútna symetria, tiež známa ako optická symetria)
 • Symetrii (symetria vonkajšieho stretávacieho bodu)
 • Brúsení a leštení s veľmi dobrým leskom

Pýtate sa, prečo nepredáva každý obchodník nádherné diamanty so vzorom sŕdc a šípov? Je to často preto, že tieto kvalitné diamanty aj čosi stoja. Obchodníci vám radšej budú tvrdiť, že diamant je hodnotný na základe svojej váhy a o bruse pre istotu pomlčia. Iní predajcovia zas o diamantoch a špeciálnom vzore sŕdc a šípov nevedia, respektíve sa vo svete diamantov neorientujú natoľko, aby takéto diamanty predávali.

Slovník diamantového znalca

Briliantér
človek, ktorý vytvára posledné fazety na briliantoch. Všetky fazety, ktoré vytvára sú trojuholníkovitého tvaru.
Fazeta
brúsená plôška drahokamu
Hĺbka diamantu
rozmer diamantu od tabule ku spodnej plôške
Index lomu
konštanta určujúca šírenie elektromagnetického vlnenia (v našom prípade svetla) v istom prostredí
Koruna
horná časť diamantu od pása k tabuli
Kulet (tiež kalet)
maličká plôška na spodnom konci diamantu
Pavilón
časť diamantu od pása (rundisty) po spodnú plôšku (kulet)
Priemer diamantu
šírka diamantu od jednej strany pásu ku druhej
Rundista
hrana diamantu medzi korunou a pavilónom, oblasť, v ktorej má diamant najväčší obvod
Tabuľ(k)a
veľká fazeta (plocha) na vrchole diamantu

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky