Anatómia diamantu

Akonáhle sú diamanty vybrúsené a vyleštené, môžu sa všetky pochváliť určitou skupinou charakteristík, ktoré sa najčastejšie označujú ako anatómia kameňa. Zatiaľ čo jednotlivé proporcie, uhly, a umiestnenia týchto prvkov sa pri kameňoch rôznych tvarov líšia, ich definícia zostáva rovnaká.

Diamant tvoria dve základné časti: koruna (crown) a pavilón (pavilion). Tie sa dajú rozdeliť na menšie prvky, ktorých rozmery a postavenie ovplyvňujú, akú brilanciu a oheň bude mať vybrúsený kameň. Okrúhly briliant (round brilliant) tu uvádzame ako príklad, keďže ten ako jediný nemá určené všeobecne uznávané štandardy brusu, a ako jediný sa od roku 2006 vzhľadom na pokročilejšie technológie objavuje v certifikátoch GIA. Pri ostatných tvaroch kameňov (označovaných ako fancy) sa kvalita brusu určuje predovšetkým podľa tabuľky, percenta hĺbky, lesku, symetrie a pomeru dĺžky k šírke. GIA v túto chvíľu pripravuje nový systém pre vizuálne ocenenie vzhľadu týchto diamantov, ktorý by sa následne premietol aj do osvedčenia kvality.

Časti diamantu

Části diamantu
Koruna (crown)

Celá časť diamantu umiestnená nad rundistou. Tvorí ju tabuľka, fazety tabuľky, fazety koruny a fazety hornej časti rundisty.

Tabuľka (table)

Najvyššie položená plocha diamantu, ktorá leží rovnobežne s rovinou rundisty.

Fazeta tabuľky (star facets)

Fazety, ktoré priliehajú k tabuľke a sú zodpovedné za odrážanie svetla, ktoré vstupuje do kameňa, dole do pavilónu a faziet spodnej časti rundisty.

Fazety koruny (bezel facets)

Fazety v tvare kosoštvorca, ktoré ležia medzi tabuľkou a rundistou, sú zodpovedné za odrážanie svetla, ktoré vstupuje do kameňa, dole do pavilónu a faziet spodnej časti rundisty.

Fazety hornej časti rundisty (upper girdle facets)

Fazety umiestnené najnižšie na korune, priamo nad rundistou. Zodpovedajú za odrážanie svetla, ktoré vstupuje do kameňa, dole do pavilónu a faziet spodnej časti rundisty.

Rundista (girdle)

Vonkajší okraj diamantu, kde sa stretáva koruna s pavilónom. Môže byť brúsená aj hladká (viac podrobností nižšie).

Pavilón (pavilion)

Celá spodná časť diamantu, kde sa stretáva koruna s pavilónom. Tvoria ju fazety spodnej časti rundisty, fazety pavilónu a kaleta. Spravidla tvorí väčšinu hmotnosti kameňa.

Fazety spodnej časti rundisty (lower girdle facets)

Fazety umiestnené najvyššie na pavilóne, ktoré priliehajú k rundiste. Zodpovedajú za odrážanie vstupujúceho svetla späť korunou.

Fazety pavilónu (pavilion facets)

Fazety, ktoré priliehajú priamo ku kalete a odrážajú vstupujúce svetlo von korunou.

Kaleta (culet)

Najmenšia časť na spodnej strane pavilónu, ktorá môže vyzerať ako špička alebo veľmi malá fazeta rovnobežná s tabuľkou. Má zabrániť ulomeniu alebo odreniu špičky kameňa. Jej rozmery ovplyvňujú vzhľad diamantu a popisuje ju priemerná šírka. Podľa GIA môže byť veľmi široká (very large), široká (large), takmer široká (slightly large), stredná (medium), malá (small), veľmi malá (very small), alebo žiadna (none). Pokiaľ je kaleta takmer široká alebo širšia, môže jej unikať svetlo a kameň nedosiahne takú brilanciu ako ten s menšou kaletou. Veľká kaleta občas pripomína inklúziu.

Parametre diamantu

Proporce diamantu

Parametre diamantu majú vplyv na výsledný stupeň brusu a sú zaznamenané v proporčnom diagrame, ktorý je súčasťou každého certifikátu.

Veľkosť tabuľky (table size)

Tabuľka je horná vodorovná plocha. Jej veľkosť sa vyjadruje v percentách ako šírka tabuľky v mm k priemeru rundisty v mm. Percento tabuľky sa pri vynikajúcom bruse bude pohybovať medzi 52 a 62, je však dôležité zvážiť aj ďalšie faktory.

Celková hĺbka (total depth)

Meria sa od vrchu tabuľky po kaletu a vyjadruje sa v milimetroch. Pre hodnotenie proporcií diamantu je však dôležité percento hĺbky, ktorá sa rovná hĺbke v mm k priemeru rundisty v mm.

Hĺbka pavilónu (pavilion depth)

Pavilón je spodná časť diamantu, ktorá zasahuje od dolného okraja rundisty ku kalete. Pri hodnotení kvality brusu sa počíta percento hĺbky pavilónu, ktoré sa rovná hĺbke pavilónu v mm k priemeru rundisty v mm. Príliš plytký alebo hlboký pavilón nevhodne distribuuje svetlo a dovoľuje mu unikať bočnými stranami. Dobre vybrúsený kameň odrazí väčšinu svetla von cez korunu.

Uhol pavilónu (pavilion angle)

Ovplyvňuje jas diamantu. Predstavuje priemer uhlov, ktoré zvierajú hlavné fazety pavilónu a rovinu rundisty.

Hĺbka koruny (crown height)

Korunou sa nazýva horná časť diamantu, od vrchného okraja rundisty po tabuľku. Pre účely hodnotenia brusu sa jej hĺbka udáva v percentách ako výška koruny v mm k priemeru rundisty v mm a dokáže ovplyvniť rozptyl svetla a iskru kameňa.

Uhol koruny (crown angle)

Ide o uhol, ktorý vzniká v bode styku hlavných faziet koruny s rovinou rundisty. Tento faktor silne pôsobí na vzhľad briliantu. Pokiaľ je uhol v ideálnom rozmedzí, ponúka svetlu skvelú možnosť rozptýliť sa a navyše aj vstúpiť do kameňa z rôznych smerov.

Dĺžka fazety tabuľky (star lenght)

Aj táto veličina sa udáva v percentách a rovná sa pomeru dĺžky fazetovej tabuľky v mm k horizontálnej vzdialenosti medzi tabuľkou a rundistou v mm. Pri dobre vybrúsenom diamante sa pohybuje medzi 40 a 70 %.

Šírka rundisty (girdle thickness)

Rundista odpovedá strednej časti kameňa a tvorí ju úzka oblasť oddeľujúca korunu od pavilónu. Šírka sa popisuje ako rozmedzie medzi najužšou a najširšou oblasťou. Výrazná rundista nie je príliš žiadúca, keďže zbytočne pridáva kameňu hmotnosť tam, kde na tom najmenej záleží (diamant vyzerá menší). Príliš úzka zas pripomína ostrie noža a je veľmi krehká, teda sa ľahko štiepi. Pre účely hodnotenia sa počíta percento šírky rundisty ako šírka rundisty v mm k priemeru rundisty v mm.

Dĺžka faziet spodnej časti rundisty (lower girdle facet length)

Tento pomer sa vypočítava ako dĺžka spodných faziet rudisty v mm k horizontálnej vzdialenosti medzi rundistou a kaletou v mm. Definuje kontrast briliantu, ktorý určuje brilanciu kameňa. Pri kvalitnom bruse sa pohybuje medzi 65 a 90 %. Diamanty s dlhšími spodnými fazetami rundisty sa vyznačujú menšou iskrou.

Rundista

Rundista môže byť brúsená (séria drobných leštených plôšok vinúcich sa po obvode diamantu), nebrúsená (jediný súvislý nebrúsený povrch po obvode kameňa; ktorý sa nepoužíva) alebo leštená (do hladka vyleštený nebrúsený povrch). Typ rundisty spravidla nemá vplyv na vzhľad či cenu diamantu.

Určuje ju primárne jej šírka. V rôznych miestach obvodu sa spravidla mení a vymedzuje sa ako rozmedzie najužšieho a najširšieho bodu (napr. úzka – stredná znamená, že rundista variuje od tenkej v najužšom mieste po strednú v najširšom bode). Za optimálnu šírku sa pokladá úzka až takmer široká.

GIA užíva následujúcu škálu:

Rundista

Rundista môže diamant ovplyvniť tromi dôležitými spôsobmi:

 • Hrúbka rundisty ovplyvňuje polohu okolitých faziet a tým aj brus. Napriek tomu sa jej šírka započítava do celkového hodnotenia kameňa, môže mať kvalitne vybrúsený kameň skvelú brilanciu, oheň aj iskru, aj keď sa rundista nebude pohybovať na škále od úzkej po takmer širokú.
 • Širšia rundista zvýši hmotnosť diamantu, a tým aj jeho cenu. Vzhľadom na to, že široká rundista pridáva kameňu hĺbku a nie šírku, nezdá sa diamant pri pohľade zhora väčší, a to navzdory vyššiemu počtu karátov. Vplyv na karátovú váhu a cenu je síce minimálny, ale reálny.
 • Extrémne úzka rundista je náchylnejšia na štiepenie, a preto by takýto kameň nemal byť zasadzovaný do prsteňa, ale skôr do náušníc či príveskov, kde je menej ohrozený. Pri tvare princezná (princess) sa vyvarujte ako extrémnej, tak veľmi veľmi úzkej rundiste, lebo už takto má diamant ostré rohy, ktoré sa ľahko odlomia. Pokiaľ sa však takýto kameň rozhodnete kúpiť, zvážte osadenie, ktoré jeho krehké časti ochráni.

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky