Hodnotenie kvality podľa brusu

Hodnotenie celkového vzhľadu diamantu, ktorý je ovplyvňovaný tvarom faziet a uhlom medzi nimi, šírkou rundisty a rozmerom kalety, predstavuje náročnú úlohu aj pre skúseného gemológa. Ten vždy vychádza z presných výpočtov jednotlivých veličín určujúcich parametre diamantu. Je to práve brus, čo najviac zohľadňuje dopad vyššie uvedených faktorov, a preto predstavuje veľmi dôležitý nástroj pri určovaní ceny kameňa.

Krivka výbrusu

GIA KLASIFIKÁCIA BRUSU

Inštitút GIA vyvinul systém triedenia podľa brusu, ktorý berie do úvahy všetky dôležité faktory. Jeho hodnotenie stupnice pre brus štandardných okrúhlych briliantov vo farebnom rozsahu D–Z vychádza zo siedmych základných kritérií. Prvé tri – brilancia (celkové množstvo svetla, ktoré kameň odráža), oheň(rozptyl odrážaného svetla do farebného spektra) aiskra (kombinácia svetlých a tmavých oblastí a zábleskov lesku pri ohybe kameňa) vychádza zo vzhľadu diamantu a súvisia s tým, aké účinky má na diamant svetlo. Ostávajúce štyri – hmotnostný koeficient (weight ratio), odolnosť (durability), leštenie (polish) a symetria (symmetry) – súvisia s dizajnom diamantu a remeselnou zručnosťou brúsiča.

Podľa GIA sa posudzuje každé kritérium individuálne a do úvahy sa, samozrejme, berie relatívna dôležitosť, toho ktorého faktora v rámci celkovej kvality brusu. Každý stupeň predstavuje škálu určitých proporcií a vlastností diamantu pri pohľade zhora.

Medzi gemológmi panuje zhoda v tom, že najlepšie vybrúsené diamanty sú tie, ktoré dodržujú vzorce vyvinuté pre získanie maximálnej brilancie. Tieto prepočty sa vzťahujú predovšetkým na proporcie diamantu, a to pomer hĺbky a priemeru tabuľky k priemeru celého kameňa.

Voľba stupňa brusu odpovedá osobnému vkusu. Pre kvalifikované rozhodnutie treba však porozumieť hodnotiacej škále.

Vynikajúci brus (excellent cut)

Diamantový brus označovaný ako excelentný alebo ideálny ponúka najväčšiu iskru, rozptyl svetla a brilanciu. Kamene s takýmto brusom sa pokladajú za diamanty najvyššej kvality. Svetlo pohybujúce sa ideálnym briliantom sa odrazí takmer úplne späť na vrch kameňa a pri pohľade na diamant prináša dokonalý lesk. Kameň tak vyniká rovnomerným rozložením svetlých a tmavých plôch. Excelentný brus maximalizuje brilanciu a typicky menšie tabuľky takýchto briliantov vedú k vzniku skvelého rozptylu svetla a ohňa.

Excelentný brus je určený všetkým, ktorí chcú za svoje peniaze to najlepšie.

Veľmi dobrý brus (very good cut)

Tento stupeň definuje brilancia, iskra a leštenie. Napriek tomu proporcie kameňa nemusia nutne spôsobiť, že jeho brilancia alebo iskra nie sú dokonalé, ich špecifická kombinácia vedie k zváženiu množstva tmavých miest v pavilóne. Diamanty z tejto kategórie ponúkajú trochu nižšiu brilanciu a iskru než kamene excelentného brusu. Rozdiel medzi nimi je voľným okom takmer na nerozoznanie a diamanty ohodnotené ako kamene s veľmi dobrým brusom ponúkajú vynikajúcu hodnotu za menej peňazí než excelentné, resp. ideálne brilianty.

Diamanty tohto stupňa odrážajú väčšinu svetla, ktoré do nich vstúpi, čo spôsobuje veľmi dobrú brilanciu. Brúsiči sa však pri nich rozhodli mierne pozmeniť preferované proporcie preto, aby vybrúsili väčší kameň. To ústi v to, že napríklad veľkosť tabuľky alebo šírka rundisty neodpovedajú ideálnym parametrom, vo väčšine z nich sa však s diamantmi v excelentnom bruse zhodujú. Nemusíte sa teda obávať, že by ste nakúpili nevýhodne.

Dobrý brus (good cut)

Pri diamantoch spadajúcich pod kategóriu dobrý brus, zvyčajne unikne časť svetla v rámci priechodu kameňom a následnom odraze. Medzi diamanty s dobrým brusom a veľmi dobrým brusom je veľmi malý rozdiel, pri čom dobré brusy sú cenovo dostupnejšie a ponúkajú vynikajúcu hodnotu pre tých, ktorí netúžia po diamante s excelentným alebo veľmi dobrým brusom, ale zároveň chcú stále špičkovú kvalitu.

Tento stupeň limituje predovšetkým iskra. Trochu plytší uhol pavilónu spôsobuje, že je pavilón tmavší. Brúsiči sa rozhodli zachovať čo najväčší kus surového kameňa a neobrúsili časti, vďaka ktorým by vznikol diamant excelentného brusu. Napriek tomu predstavujú diamanty dobrého brusu vynikajúcu voľbu pre tých, ktorí si prajú získať kameň za dobrú cenu, bez toho aby museli obetovať jeho kvalitu alebo krásu.

Priemerný brus (fair cut)

Tento stupeň rovnako ovplyvňuje kvalita iskry. Kombinácia plytkého uhlu koruny a trochu plytkého uhlu pavilónu ústi v nedostatočný kontrast svetlých a tmavých miest. Rovnako oheň a brilancia sú znížené pre veľké množstvo svetla, ktoré do kameňa preniká zboku alebo zo spodnej časti. Priemerný brus je akceptovateľný pri diamantoch pod 0,75 ct, pri ktorých menej vynikne horšia iskra. Brus tejto kvality postačuje napríklad pri postranných kameňoch.

Slabý brus (poor cut)

Kamene spadajúce kvalitou kritérií pod slabý brus, nevykazujú takmer žiadnu iskru, brilanciu či oheň. Väčšina svetla vstupujúceho do diamantu uniká zo strán alebo jeho spodných častí a minimalizuje tak odraz svetla. Kameň pôsobí matne a bez života aj bez použitia zväčšovacieho skla. Rozdiel na prvý pohľad spozná aj netrénovaný laik.

 • Lab-grown IGI 0.71ct VS1 H Emerald diamant LG577398740
  Lab-grown IGI 0.71ct VS1 H Emerald diamant LG577398740
 • Lab-grown IGI 0.58ct VVS2 E Shield diamant LG478117660
  Lab-grown IGI 0.58ct VVS2 E Shield diamant LG478117660
 • Lab-grown IG 0.29ct VS1 Fancy Intense Yellow Round diamant LG550249394
  Lab-grown IG 0.29ct VS1 Fancy Intense Yellow Round diamant LG550249394
 • GIA 0.18ct IF J diamant
  GIA 0.18ct IF J diamant
 • IGI 0.50ct VS2 H Round diamant 586349898
  IGI 0.50ct VS2 H Round diamant 586349898

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky