Diamantové kazy a inklúzie

Čistota, ako jedna zo základných kategórií pri určovaní hodnoty diamantu, sa dá charakterizovať aj ako množstvo inklúzií (inclusions / internal characteristics) a kazov (blemishes / external characteristics). Oba tieto pojmy lokalizujú nedostatky kameňa: inklúzia vnútorné a kazy vonkajšie. Práve oni dokážu potlačit brilanciu diamantu, avšak niektoré sú také malé, že voľným okom ich nespozorujete. Kazy aj inklúzie sa v kameni objavujú v rôznych fázach jeho formovania. Inklúzie môžu vzniknúť pri raste kryštálu, kým kazy skôr pri brúsení, vkladaní do kovového lôžka alebo pri nosení. Väčšina z nich je však taká drobná, že ich nespozoruje nič iné len cvičené oko atestovaného gemológa. Nižšie vás zoznámime s jednotlivými typmi kazov a inklúzií.

Symboly inkluzí

Kazy

Odreniny (abrasion)

Odreniny predstavujú sériu vrúbkov pozdĺž spojnice faziet, ktorá potom pôsobí rozmazane a bielo. Tento kaz je dôsledkom nešetrného zaobchádzania s kameňmi a nevhodným uložením šperkov, ktoré ústia do vzájomného trenia diamantov.

Jamky (pits)

Jamka je kaz, ktorý zvyčajne vyzerá ako malá biela bodka. Vzniká v dôsledku leštenia diamantu, v priebehu ktorého sú z neho odstránené inklúzie v podobe bodiek. Jamka je drobnou dutinkou.

Vrúbky (nicks)

Vrúbky sa podobajú povrchovým úlomkom, ktoré vznikajú dlhodobým nosením a opotrebovaním diamantu. Väčšinou sa vyskytujú na rundiste, ale objavujú sa aj pozdĺž fazetových spojov. Kameň môžu oslabiť natoľko, že pri údere popraská.

Dvojité linky, uzly alebo zrnitý povrch (tin lines, knot lines or surface grain lines)

Ide o linky, ktoré sú spôsobené zdvojením alebo veľkými inklúziami orientovanými inak než hlavný kryštál. Vystupujú na povrch ako viditeľné čiary. Od stôp po leštení je možné tieto linky alebo uzly odlíšiť ľahko: pohybujú sa naprieč spojením faziet. Pri ich určovaní je nutné vyvarovať sa zámene s líniami rastu kryštálu, ktoré sú pozorovateľné vo vnútri kameňa, nie na jeho povrchu. GIA vo svojom certifikáte používa označenie „Zrnitý povrch nie je zobrazený“, AGG zas „Povrchové zrnité línie nie sú zobrazené.“ Zrnitý povrch je zriedkakedy pozorovateľný voľným okom a vzniká pri kryštalizácii diamantu, preto sa mu nevyhne žiadny kameň.

Nevybrúsené časti (naturals)

Nevybrúsené časti (naturals) Nevybrúsená časť sa vyskytuje na povrchu vylešteného diamantu a ide o miesto, kde bol kameň spojený s materským surovým nerastom. Spravidla sa nachádza priamo na rundiste alebo v jej blízkosti. Pojem „zúbkovanie (indented natural)“ sa používa na popis v nevybrúsenej časti, ktorá sa objavuje na korune alebo pavilóne. Povrch surového diamantu totiž svojou štruktúrou pripomína zúbkované čiary alebo malé trojuholníčky známe ako trigóny. Všetko sa dá spozorovať pomocou mikroskopu. Nevybrúsené časti neohrozujú kvalitu diamantu, pretože sú jeho prirodzenou súčasťou a nevznikli lomom.

Škrabance a stopy po brúsení (scratches and wheel marks)

Nezasadené diamanty, ktoré obchodníci skladujú v diamantovom papieri, budú pravdepodobne mať spojnice faziet obrúsené a môžu sa na nich objaviť aj škrabance. Tie bývajú spôsobené aj opotrebovaním alebo kontaktom s ďalšími kameňmi v šperkovnici. Kvalitne spracovaný diamant máva všetky pozostatky brúsenia dokonale vyleštené. Pri príliš rýchlo a nestarostlivo leštených kameňoch sa dajú spozorovať stopy po brúsení, ktoré spôsobia difrakciu alebo stratu brilancie. Tieto škrabance nemajú vplyv na životnosť diamantu.

Nadbytočné fazety (extra facets)

Nadbytočné fazety predstavujú plôšky, ktoré sú na diamante navyše a narúšajú jeho symetriu. Presahujúci počet faziet, ktorý spĺňa požiadavky briliantového alebo stupňovitého brusu. Zvyčajne sa používajú na odstránenie menších vád (nebrúsené časti alebo vrúbky). Pri určovaní stupňa čistoty sa ale k fazetám neprihliada. V skutočnosti majú diamanty s veľmi vysokým stupňom čistoty často mnoho ďalších faziet, ktoré sú výsledkom minimalizácie iných kazov.

Nebrúsená rundista (rough girdle)

Nebrúsenú rundistu definuje nepravidelný, zrnitý, jamkový povrch. Spravidla ju dopĺňa inklúzia v podobe ihličiek alebo peria. Takáto rundista vyzerá ako voskovaná a býva aj zle umiestnená, a dokonca ju môžu sprevádzať úlomky. Vyvarujte sa hrubých rundíst, ktoré nie sú na ohmat hladké a ktoré môžu predznamenávať prílišnú krehkosť kameňa.

 • ČGL 0.082ct SI2 F diamant 23-01 408
  ČGL 0.082ct SI2 F diamant 23-01 408
 • Lab-grown IGI 0.30ct VS1 E Oval diamant LG624423266
  Lab-grown IGI 0.30ct VS1 E Oval diamant LG624423266
 • Lab-grown IGI 0.70ct VS1 G Shield diamant LG502156850
  Lab-grown IGI 0.70ct VS1 G Shield diamant LG502156850
 • Lab-grown IGI 0.67ct VS1 E Pear diamant LG615370925
  Lab-grown IGI 0.67ct VS1 E Pear diamant LG615370925
 • GIA 0.30ct SI2 H diamant
  GIA 0.30ct SI2 H diamant

Spáleniny (burn marks)

Keď sa diamant leští príliš rýchlo, môže teplo vznikajúce trením spôsobiť – pri kovových úchytoch, v ktorých máva brúsič kameň uchytený – mraky. V priebehu zasadzovania sa dá diamant poškodiť vysokým žiarom, ktorý je nutný k manipulácii s metalickými krapňami. Spáleniny sa zvyčajne ľahko odstránia a nemajú vplyv na životnosť kameňa.

Inklúzia

Každý diamant je jedinečný, rovnako ako snehová vločka. Nie je jednoduché odolať lúčom svetla, ktoré kameňom prechádzajú a rozpútavajú jeho vnútorný oheň. Pokiaľ mu však stoja v ceste veľké a tmavé inklúzie, nie je toho moc čo obdivovať. Diamant okrem straty lesku býva aj náchylnejší na poškodenie. Diamantový certifikát spravidla mimo označených stupňov čistoty obsahuje aj graf, na ktorom sú znázornené typy inklúzií. Pozrime sa bližšie na jednotlivé nedokonalosti, ktoré ovplyvňujú krásu najtvrdšieho nerastu.

Pukliny (beard)

Vyskytujú sa v smere rovín štiepania. Vždy sú priame a rovina puklín vykazuje jemné strie, ktoré sú podobné kúskom rozštiepeného dreva. Známe tiež pásové pukliny a trhliny okolo rundisty, ktoré boli spôsobené nedbanlivým stieraním surových diamantov.

Pásové pukliny (bearded girdles)

Jemné vlasové inklúzie sa tvoria v oblasti rundisty, a to z dôvodu chýb vzniknutých pri brúsení. Treba sa vyhnúť výrazným pásovým puklinám s šedým nádychom a veľkou koncentráciou.

Praskliny (bruises)

Objavujú sa vo všetkých smeroch a sú spôsobené hlavne mechanickým napätím pri tlaku alebo náraze. Praskliny môžu prejsť až k rovine štiepenia, v ktorej sa šíria ďalej a vytvárajú pukliny. Podobne ako pukliny sa môžu nachádzať vo vnútri kameňa, alebo môžu prenikať do kameňa z povrchu. Ide o typ inklúzie, ktorá väčšinou vzniká úderom na povrch kameňa. Z daného miesta sa rozbiehajú nedokonalosti pripomínajúce svojím tvarom pierka. Typicky sa objavujú na spojení faziet, ale v rôznych veľkostiach sa môžu vyskytnúť aj v iných častiach diamantu. Pukliny sú často dôsledkom práce uponáhľaného brúsiča, ktorý nevhodne pritlačí na leštiace koliesko.

Dutinky (cavities)

Sú to prirodzene povrchové jamky alebo poškodenia, ktoré sa vyskytujú na povrchu diamantu a siahajú až do vnútra kameňa. Patria sem aj jamky spôsobené kryštálovými inklúziami, ktoré vypadli z diamantu v priebehu brúsenia. Vo väčšine prípadov môžu byť odstránené iba za cenu veľkej straty hmotnosti, takže je výhodnejšie ich ponechať, aj keď diamant tak bude mať nižší stupeň čistoty. V prípade väčších dutín sa v nich môžu zachytávať mastnota a špina, ktoré vedú k stmavnutiu. Dutinky na korune či rundiste neovplyvňujú prenikanie a lom svetla tak, ako keď sa objavia trebárs na pavilóne.

Úlomky (chips)

Plytké otvory spôsobené poškodením povrchu kameňa sa zvyčajne vyskytujú na okraji rundisty či spojení faziet. Spravidla ich spôsobuje opotrebovanie alebo náhodné nárazy. Nebývajú veľké, preto sa dajú ľahko odstrániť prebrúsením a leštením.

Bodky (pinpoints)

Ide o malé svetlé alebo tmavé kryštály prítomné v diamante, ktoré sa objavia buď samostatne, alebo v skupinkách. Jednotlivé bodky čistotu kameňa príliš neovplyvnia, ale pokiaľ sa vyskytnú v jednej oblasti v počte tri alebo vo vyššom počte, sformujú mrak.

Mraky (clouds)

Mraky získali názov na základe svojho hmlistého vzhľadu a bielej farby. Pri bližšom pohľade sa dajú však vo vnútri diamantu pozorovať zhluky drobných bodiek. Ak sú malé a jemné, nepredstavujú veľké ohrozenie kvality čistoty. Pokiaľ sú však skupiny bodiek tvorené mikroskopickými prachovými dutinami či nečistotami, dokážu lesk kameňa nepriaznivo ovplyvniť.

Kryštály alebo minerálne inklúzie (crystals)

Diamanty môžu obsahovať nepatrné kryštály a minerály. Niektoré z týchto inklúzií môžu byť aj ďalšími malými diamantmi. Často ide o fragmenty granátu, diopsidu, spinelu, kalcitu, olivínu, oxidu kremičitého alebo oxidu železitého. Aj keď väčšina z nich nie je viditeľná bez zväčšenia, veľkosti zhlukov alebo masy kryštálov v niektorých prípadoch odvádzajú pozornosť od vzhľadu diamantu, znižujú jeho stupeň čistoty a hodnotu. Tento typ inklúzie je oveľa horšie detekovateľný napr.: po fazetovú korunu než priamo uprostred tabuľky.

Perie (feathers)

Ide o drobné trhlinky vo vnútri kameňa, ktoré sa podobajú periu a majú jemnú bielu farbu. Trvanlivosť diamantu je zvyčajne ovplyvnená polohou pierka. Pokiaľ je trhlina na povrchu kameňa alebo blízko rundisty, diamant je náchylnejší na poškodenie. Malé trhlinky pod povrchom zvyčajne nespôsobujú výrazné problémy.

Zákaly (twinning wisps)

Sú neprehľadné vnútorné charakteristiky z mikroskopicky malých kryštálov prachového vzhľadu. Pri menších a rozptýlených základoch je čistota diamantu len veľmi málo ovplyvnená. Naopak väčšie a husté zákaly pôsobia na prehľadnosť a lesk diamantu, preto sú príčinou zníženia stupňa čistoty. Zákaly sú výsledkom porúch rastu kameňa a predstavujú kombináciu rôznych typov inklúzií – bodky, mraky, kryštály a perie.

Rastové roviny (grain centers)

Ide o malý biely alebo tmavý zákal spôsobený nepravidelným rastom kryštálu, ktorý svojím vzhľadom pripomína perie alebo bodky. Uprostred kameňa sa môžu podobať malému tornádu. Vyskytujú sa samostatne alebo v skupinách. Nie sú viditeľné zo všetkých strán a uhlov, preto sa pri otáčaní diamantu objavujú a zase miznú. Vzhľadom na umiestnenie v rovine, kde sa kryštály stretávajú v zrkadlovej symetrii, je bohužiaľ takmer nemožné dosiahnuť dokonalé preleštenie.

Surový diamant (intended natural)

Časť pôvodného surového kameňa, ktorá sa vnorila pod povrch lešteného diamantu, sa spravidla nachádza pod rundistou a veľmi ťažko sa hľadá. Tento typ inklúzie si je možné spliesť s úlomkami (chips). Ak chce brúsič udržať karátovú váhu kameňa, musí nebrúsenú časť v diamante ponechať.

Vnútorná zrnitosť (internal graining)

Nezrovnalosťami v raste kryštálu vznikajú v diamante línie, uhly a krivky, ktoré sa javia belasé, farebné či reflexné a ktoré môžu ovplyvniť priesvitnosť kameňa pri 10x zväčšení.

Vnútorné laserové vŕtanie (internal laser drilling)

Laserové vŕtanie v diamante vytvára inklúziu v podobe peria, ktoré dosahuje až na povrch, alebo rozširuje už existujúce nedokonalosti a vyťahuje ich nahor. Perie sa dá potom bieliť a viditeľnosť inklúzie sa zníži.

Uzly (knots)

Uzly predstavujú kryštálové inklúzie, ktoré pripomínajú uzlíky na povrchu diamantu. Diamanty s uzlom majú nižší stupeň čistoty, keďže vo väčšine prípadov sú uzly viditeľné voľným okom. Diamanty s uzlom sú tiež menej odolné. Pri správnom osvetlení a zväčšení sa dá pozorovať, kde sa uzol s povrchom diamantu stretáva.

Laserový tunel (laser drill-hole)

Drobný tunel prenikajúci zvnútra kameňa na jeho povrch býva spôsobený laserovým vŕtaním a spravidla nie je viditeľný voľným okom. Brúsiči využívajú laser k vyvŕtaniu mikroskopického otvoru do diamantu, aby odstránili čiernu vnútornú inklúziu. Tento postup výrazne ovplyvňuje cenu kameňa.

Ihly (needles)

Ide o dlhé tenké inklúzie v tvare ihly. Objavujú sa ako pruh svetla vo vnútri kameňa a niekedy sa môžu ukázať aj v skupinách, ktoré ovplyvňujú celkovú čistotu a hodnotu. Tento nedostatok nie je spravidla viditeľný voľným okom.

 • ČGL 0.193ct SI1 E diamant 23-01 410
  ČGL 0.193ct SI1 E diamant 23-01 410
 • Lab-grown IGI 0.35ct VS1 E Emerald diamant LG620491278
  Lab-grown IGI 0.35ct VS1 E Emerald diamant LG620491278
 • Lab-grown IGI 0.41ct VS1 G Shield diamant LG478117666
  Lab-grown IGI 0.41ct VS1 G Shield diamant LG478117666
 • Lab-grown IG 0.36ct VVS2 Fancy Vivid Yellow Round diamant LG550249385
  Lab-grown IG 0.36ct VVS2 Fancy Vivid Yellow Round diamant LG550249385
 • ČGL 0.082ct SI2 F diamant 23-01 408
  ČGL 0.082ct SI2 F diamant 23-01 408

Zdroje: 4cs.gia.edu, lumeradiamonds.com, diamonds.pro, beyond4cs.com, yourdiamondteacher.com

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky