Brus (Cut)

Brus je pri posudzovaní diamantu najpodstatnejší atribút. Je však tiež jedným z najzložitejších termínov. Brus je jediný zo 4C, na ktorý nevplýva matka príroda ale ľudský faktor.

To, ako je diamant brúsený a leštený z jeho hrubej podoby, zaručuje jeho výsledný lesk, brilanciu a celkovú iskru. Z tohto dôvodu hrá brus veľkú úlohu v určovaní ceny diamantu a preto je tiež dôležité, aby ste sa zoznámili so všetkými faktormi, ktoré ovplyvňujú kvalitu brusu pred nákupom.

Aby sme pochopili diamantový brus, je nutné poznať anatómiu diamantu a jeho proporcie. Diamantové brusy sa triedia podľa certifikačného orgánu GIA (Americký gemologický inštitút). Využíva sa päťbodová stupnica v rozmedzí od „vynikajúci“ až po „chabý“, zatiaľ čo iné laboratóriá môžu používať alternatívne stupnice a terminológie nahradením napríklad „vynikajúci“ za „ideálny“. Vynikajúci alebo ideálny stupeň je udeľovaný diamantom s najvyššou úrovňou brilancie, zatiaľ čo „chabý“ stupeň znamená horší odraz svetla a menšiu iskru. Väčšina laboratórií a certifikačných orgánov poskytuje stupne brusu len pre okrúhle diamanty, ale niekoľko z nich rozšírilo klasifikáciu brusu aj na ďalšie diamantové tvary.

Anatómia diamantu

Anatómia diamantu

Zobraziť

Faktory ovplyvňujúce kvalitu brusu

Faktory ovplyvňujúce kvalitu brusu

Zobraziť

Hodnotenie kvality podľa brusu

Hodnotenie kvality podľa brusu

Zobraziť

Brúsenia a leštenia diamantov

Brúsenia a leštenia diamantov

Zobraziť

Vzor sŕdc a šípov - Hearts and Arrows

Vzor sŕdc a šípov - Hearts and Arrows

Zobraziť

Stupne brusu podľa jednotlivých tvarov diamantov

Zobraziť

Rutový brus – elegantná spomienka na minulosť

Rutový brus – elegantná spomienka na minulosť

Zobraziť