Brus (Cut)

Brus je pri posudzovaní diamantu najpodstatnejší atribút. Je však tiež jedným z najzložitejších termínov. Brus je jediný zo 4C, na ktorý nevplýva matka príroda ale ľudský faktor.

To, ako je diamant brúsený a leštený z jeho hrubej podoby, zaručuje jeho výsledný lesk, brilanciu a celkovú iskru. Z tohto dôvodu hrá brus veľkú úlohu v určovaní ceny diamantu a preto je tiež dôležité, aby ste sa zoznámili so všetkými faktormi, ktoré ovplyvňujú kvalitu brusu pred nákupom.

Aby sme pochopili diamantový brus, je nutné poznať anatómiu diamantu a jeho proporcie. Diamantové brusy sa triedia podľa certifikačného orgánu GIA (Americký gemologický inštitút). Využíva sa päťbodová stupnica v rozmedzí od „vynikajúci“ až po „chabý“, zatiaľ čo iné laboratóriá môžu používať alternatívne stupnice a terminológie nahradením napríklad „vynikajúci“ za „ideálny“. Vynikajúci alebo ideálny stupeň je udeľovaný diamantom s najvyššou úrovňou brilancie, zatiaľ čo „chabý“ stupeň znamená horší odraz svetla a menšiu iskru. Väčšina laboratórií a certifikačných orgánov poskytuje stupne brusu len pre okrúhle diamanty, ale niekoľko z nich rozšírilo klasifikáciu brusu aj na ďalšie diamantové tvary.

Anatómia diamantu

Faktory ovplyvňujúce kvalitu brusu

Hodnotenie kvality podľa brusu

Brúsenia a leštenia diamantov

Vzor sŕdc a šípov - Hearts and Arrows

Stupne brusu podľa jednotlivých tvarov diamantov

Rutový brus – elegantná spomienka na minulosť