Inštitúcie hodnotiace diamanty a ich certifikáty

Na celom svete existuje množstvo laboratórií na klasifikovanie diamantov, ktoré vydávajú svoje vlastné certifikáty, postupujú podľa svojich vlastných noriem a v niektorých prípadoch používajú i vlastnú terminológiu. Certifikát hrá veľkú úlohu pri určovaní hodnoty diamantu a ak sa rozhodneme pre kúpu diamantu, je dôležité mať na pamäti, že existujú rôzne klasifikačné systémy.

GIA – Gemological Institute of America (Americký gemologický inštitút)

Spoločnosť má centrálu v New Yorku a bola založená v roku 1931 ako nezisková vzdelávacia inštitúcia pre drahokamový a šperkársky priemysel. Hlavnou úlohou inštitútu je poskytnúť priemyslu a verejnosti nezávislý a objektívny názor, pokiaľ ide o kvalitu diamantu. Nestranne rozhoduje o normách v diamantovom priemysle a predaji, s cieľom zaistiť dôveru verejnosti. Každý kameň predložený k certifikácii je starostlivo kontrolovaný množstvom odborníkov, aby bola zaručená maximálna presnosť a konzistencia hodnotenia diamantov.

GIA bol zodpovedný za vývoj prvého medzinárodne uznávaného systému triedenia diamantov. Neskreslené názory sa stali základom pre jednotlivé kritéria triedenia a kvalitu brúsenia diamantov. Predstavili najuznávanejšiu diamantovú správu, ktorou stanovili štandard na dokumentáciu kvality diamantov na celom svete. GIA je najrešpektovanejším pojmom v obchodovaní s diamantmi a diamantovom priemysle. Ich diamanty majú najvyššiu hodnotu na celom svete.

Viac o GIA certifikátoch si môžete prečítať v samostatnom článku.

Typy certifikátov vydávaných GIA

 • GIA Správa z hodnotenia diamantu

  Dokumentuje karátovú hmotnosť, čistotu, farbu diamantu a jeho presné meranie. V prípade guľatého tvaru diamantu (round brilliant) aj stupeň brusu.

 • GIA Diamantová dokumentácia

  Vydáva sa pre diamanty o hmotnosti nižšej ako 1 ct.

 • GIA Diamantová identifikácia farebných diamantov a pôvodná správa

  Popisuje stupeň farby a pôvod farby (to znamená fyzická alebo ošetrená) farebných diamantov všetkých veľkostí. Farebný obraz môže byť považovaný za doplnkovú službu.

IGI - International Gemological Institute (Medzinárodný gemologický inštitút)

IGI je jednou z popredných gemologických inštitúcií na svete, ktorá bola založená v roku 1975 v Antverpách so sesterským laboratóriom v New Yorku. Od tej doby sa stala najväčším nezávislým inštitútom na certifikáciu a hodnotenie diamantov. Inštitút je známy vďaka svojim kvalitným službám, rozsiahlym skúsenostiam a odborným znalostiam. IGI pôvodne tvorila trojica zamestnancov, v súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac než 250 expertov, ktorí sa pýšia pozoruhodnou úrovňou vynikajúcich schopností a profesionality. IGI má medzinárodné zastúpenie v Antverpách, New Yorku, Bangkoku, Bombaji a Tokiu.

IGI vydá viac než 400 000 správ za rok. Tisíce klenotníkov, maloobchodov, poisťovní, internetových organizácií, katalógových firiem, účtovníkov, spotrebiteľov a obchodníkov s cennými papiermi sa spolieha na správy a certifikáty od IGI.

Sesterské laboratórium International Gemological Information (Medzinárodná spoločnosť gemologických informácií) bola založená v New Yorku v roku 1981 a zodpovedala za oceňovanie drahokamov a šperkov. Ich informácie, tak ako aj údaje od IGI sú úplne nezávislé a profesionálne.

Medzinárodná spoločnosť gemologických informácií je schopná poskytnúť objektívne a presné posúdenie, identifikačné zostavy, hodnotiace aktualizácie a odhady v prípade poškodenia.

Viac o IGI certifikátoch si môžete prečítať v samostatnom článku.

Typy certifikátov vydávaných IGI

 • IGI Diamantová správaPodrobná analýza charakteristiky kameňa, vrátane karátovej váhy, farby, čistoty, lesku, symetrie a proporcií. Diamantový diagram s vykreslenými vlastnosťami čistoty je tiež v cene.

 • IGI Diamantový identifikačný preukaz Diamantový dokument, ktorý obsahuje rovnaké informácie ako Diamantová správa, bez vykreslenej schémy. Táto správa je tiež k dispozícii vo veľkosti kreditnej karty.

 • IGI Diamantová správa „Hearts and Arrows“ (Srdcia a Šípy) Správa o hodnotení optickej symetrie.

IIDGR – International Institute of Diamond Grading and Research (Medzinárodný inštitút pre klasifikáciu a výskum diamantov)

Medzinárodný inštitút pre klasifikáciu a výskum diamantov patrí medzi významné laboratóriá hodnotiace kvalitu diamantov. Bol založený spoločnosťou De Beers Group of Companies v roku 2008 preto, aby poskytoval vhodné doplnkové služby a primerané vybavenie pre diamantový priemysel, v ktorom táto firma pôsobí už množstvo rokov. Z Londýna a Antverp sa IIDGR rozšíril do indického Suratu. Vo svojich laboratóriách združuje vynikajúcich znalcov a okrem širokej ponuky odborných služieb sa špecializuje i na vývoj špičkových overovacích prístrojov.

IIDGR dnes bežne hodnotí i meleé diamanty, čo sú kamene od 0,07 do 0,15 ct s priemerom 2,6-3,5 mm, v snahe podporiť svetový diamantový priemysel a obchodovanie s nimi.

V apríly 2016 dokonca spoločnosť prišla s tým, že jej klasifikačné správy sa dajú nahrávať na RapNet (Rapaport‘s Diamond Trading Network), najväčší diamantový trh.

Viac o IIDGR certifikátoch si môžete prečítať v samostatnom článku.

Typy certifikátov vydávaných IIDGR

 • Diamantová klasifikačná správa (Diamond Grading Report) Správa obsahuje zhodnotenie 4C, diagramy a schémy diamantu a vydáva sa pre kamene nad 0,14 ct, ktoré sa nachádzajú na farebnej škále medzi D až Z, a nechýba v nej diagram zaznamenávajúci inklúzie a ďalšie identifikačné znaky diamantu. Je možné si ju nechať vystaviť i na farebné fancy diamanty. Je možné si ju stiahnuť aj elektronicky.

 • Diamantová identifikačná správa (Diamond Identification Report)Správa obsahuje zhodnotenie 4C a vystavuje sa na neosadené diamanty o karátovej váhe medzi 0,14 a 0,99, ktoré na farebnej škále zodpovedajú D až Y-Z. Je možné si ju stiahnuť elektronicky.

» Stránka IIDGR: www.iidgr.com

ČGL – České gemologické laboratórium

Najvýznamnejšia česká inštitúcia na posudzovanie drahých kameňov a diamantov bola založená v Prahe v roku 2000 a počas niekoľkých rokov sa vzhľadom ku svojmu vysoko kvalitnému vybaveniu, prístrojom a profesionálnym gemológom vyšvihla ku špičke medzi európskymi certifikačnými inštitúciami. Pri jeho zrode stál Ing. Jaroslav Jiránek, GIA GG, ktorý tak ako jeho spolupracovníčka Ing. Krystyna Samek, PhD., GIA GG, získal vzdelanie na alma mater všetkých gemologických laboratórií: na Americkom gemologickom inštitúte (GIA).

Laboratórium sa nešpecializuje iba na diamanty, ale zaoberá sa aj určovaním a oceňovaním všetkých druhov drahých kameňov (diamanty, prírodné i syntetické drahokamy) a tiež šperkov z drahých i základných kovov. V rámci vydávania certifikátu k diamantu, ČGL najprv zisťuje, o aký typ diamantu ide a či bol nejako dodatočne upravený. Následne určuje kvalitu stanovením 4C (farba, čistota, brus a karátová hmotnosť). Podľa pravidiel IDC (The International Diamond Council) zo získaných informácií laboratórium zostavuje certifikát.

Viac o ČGL certifikátoch si môžete prečítať v samostatnom článku.

Typy certifikátov vydávaných ČGL:

 • D1 Certifikát diamantuformát A4

 • D2 Certifikát diamantuformát KOMPAKT (do 0,99 ct)

 • D3 Certifikát diamantuformát MINI (do 0,29 ct; iba pre zmluvných partnerov)

HRD - Hoge Raad voor Diamant (Diamantový koncil)

Založenie spoločnosti HRD sa datuje rokom 1976 a cieľom zrodu podniku bolo uspokojiť rastúci dopyt po spoľahlivých diamantových osvedčeniach. HRD je nezisková organizácia v službách belgického diamantového obchodu a priemyslu so sídlom v Antverpách. Od svojho vzniku sa HRD Certifikované Laboratóriá rozrástli na jedno z najväčších certifikačných diamantových laboratórií na svete a udržiava si vynikajúcu povesť vďaka ich zmyslu pre kvalitu a objektivitu.

Každý diamant je nezávisle skúmaný niekoľkými odborníkmi vybavenými veľmi sofistikovanými nástrojmi so cieľom zaistiť vysokú úroveň spoľahlivosti.

Typy certifikátov vydávaných HRD

 • Správa hodnotiaca prírodný diamant

  Detailný popis 4C a potvrdenie pravosti diamantu.

 • Správa hodnotiaca diamant vytvorený laboratórne

  Popis 4C a vyhlásenie o pôvode kameňa, vrátane informácie o laserovom nápise. Laserová inskripcia so slovami "LAB Grown" a číslom reportu.

 • Správa hodnotiaca upravovaný diamant

  Popis 4C a vyhlásenie, že diamant bol vylepšený (HPHT).

 • Správa hodnotiaca prírodný farebný diamant

  Popis 4C u fancy diamantu (primárne ohodnotenie intenzity a rozloženie farby). Pôvod farby diamantu a jeho farebná charakteristika.

 • Správa identifikujúca prírodný diamant

  Popis 4C výhradne pre diamanty do 1 ct.

 • Identifikačná karta

  Popis 4C v kompaktnej veľkosti.

» Stránka HRD: www.hrdantwerp.be

EGL USA - European Gemological Laboratory United states of America (Európske gemologické laboratórium Spojených štátov amerických)

EGL USA je vlastnená a riadená subjektom EGL INTERNATIONAL . Je jedným z popredných svetových nezávislých gemologických laboratórií. Ich služby šperkárske obchody a spotrebitelia využívajú už viac ako 25 rokov. Spoločnosť EGL USA sa skladá zo štyroch severoamerických laboratórií so sídlom v New Yorku, Los Angeles, Vancouveri a Toronte.

Typy certifikátov vydávaných EGL USA

 • EGL USA Diamantový certifikát Certifikát obsahuje farbu, čistotu, karátovú hmotnosť, brus diamantu, vrátane podrobnej schémy, v ktorej sú vykreslené proporcie diamantu. Rovnako objasňuje všetky prítomné inklúzie.

 • EGL USA Diamantová správa o analýzeObsahuje stupne brusu a je to špeciálne osvedčenie vydávané pre brilianty guľatého tvaru.

 • EGL USA Diamantová správa o analýze farebných diamantov Je to exkluzívny a najobľúbenejší dokument pre farebné diamanty.

 • EGL USA Diamantová pôvodná správa farebných diamantov Kompletný dokument, ktorý stanovuje podrobnosti a pôvod farebných diamantov.

 • EGL USA Diamantová správa o analýze farebných diamantov Kompaktnejšia verzia Diamantového certifikátu vytvorená špeciálne pre obchod.

» Stránka EGL USA: www.eglusa.com

EGL - European Gemological Laboratory (Európske gemologické laboratórium)

Spoločnosť EGL EU bola založená v 70. rokoch 20. storočia v Belgicku. EGL sa zaväzuje chrániť celistvosť predávajúcich šperkov a podnecuje záujem verejnosti prostredníctvom aplikovanej vedy, vzdelania, inovácie a výnimočných služieb. EGL založila tieto medzinárodné laboratória: Antverpy (1974), Johannesburg (1980), Londýn (1981), Paríž (1981), Tel Aviv (1982), Istanbul (1990), Soul (1990), Bombaj (2003) a Kapské Mesto (2007). Vďaka tomu sa EGL občas vyskytuje pod názvom „EGL Worldwide“ (Celosvetová EGL) alebo „EGL International“ (Medzinárodná EGL). Vo všetkých laboratóriách sú štandardy rovnaké, avšak líšia sa od štandardov EGL USA.

EGL má akreditáciu na zavedenie nových prístupov triedenia diamantov. Má prax v certifikácií diamantov, ktoré sú menšej karátovej hmotnosti ako 1ct a s osadenými diamantmi s čistotou SI3. Organizácia taktiež implementuje pokročilý výskum, ktorý prinášajú renomovaní fyzici, gemológovia a mineralógovia.

Typy certifikátov vydávaných EGL

 • EGL Diamantová certifikovaná správaCertifikát obsahuje farbu, čistotu, karátovú hmotnosť a brus, vrátane podrobnej schémy vykresľujúcej diamantové proporcie a objasnenie všetkých prítomných inklúzií.

 • EGL Mini certifikátKompaktnejšia verzia Diamantovej certifikovanej správy.

 • EGL "CertiCard"Najkompaktnejší z EGL certifikátov obsahuje informácie ako ostatné EGL certifikáty a má rozmery platobnej karty.

» Stránka EGL: www.eglinternational.org

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky