Čistota (Clarity)

Diamanty sa zrodili za extrémne vysokých teplôt a obrovského tlaku v zemi, a preto sa vyznačujú unikátnymi „znamienkami krásy“, a to buď vnútornými (inklúziami), alebo vonkajšími (kazmi). V priebehu formovania kameňa v ňom môžu uviaznuť drobné kryštáliky, alebo môže pod vplyvom extrémnych podmienok dôjsť k vzniku nezrovnalostí v jeho atómovej štruktúre. Množstvo nedokonalostí diamantu vyjadruje práve čistota, ktorá je jedným zo základných atribútov 4C, ktoré by ste mali pri nákupe diamantu vziať do úvahu (my ku klasickej zostave – karátová váha, farba, čistota a brus – pridávame ešte certifikát, ktorý je nemenej dôležitý a pri rozhodovaní o nákupe diamantu by sa naň nemalo zabúdať, hovoríme potom o 5C).

Čistota pri diamante predstavuje množstvo prítomných inklúzií a kazov. Kamene bez nich bývajú neskutočne vzácne a ich rarita ovplyvňuje aj ich výslednú cenu. Každý diamant je jedinečný. Žiadny nie je pod 10x zväčšením úplne dokonalý, napriek tomu niektoré diamanty sa tomuto stupňu výnimočnosti blížia.

Čistota sa určuje na základe počtu, veľkosti, druhu, pozície, farby a viditeľnosti chýb, pri čom sa prihliada na vplyv daných nedostatkov na vnútorné vlastnosti diamantu. Perfektný neosadený diamant, ktorý je čistý a bez akýchkoľvek inklúzií, je skutočne veľmi vzácny. Čím menej škvŕn a prímesí sa nachádza na povrchu alebo vo vnútri diamantu, tým vyšší je stupeň jeho čistoty. Zároveň sa tým tiež zvyšuje jeho hodnota.

Existujú rôzne typy inklúzií, ktoré majú vplyv na jasnosť diamantu. Môžu to byť napríklad pukliny, praskliny, kryštály vrastené do kameňa či iné viditeľné zmeny v kryštalickej mriežke nerastu. Presné určenie diamantovej čistoty treba previesť ešte pred osadením diamantu do šperku, pretože osadenia a nastavenia šperkov často zakrývajú nedostatky diamantov.

Rada odborníka

Stupne čistoty

Diamantové inklúzie

Zlepšenie čistoty