Ako naplánovať
svadbu na úrade
Ako naplánovať svadbu na úrade

Všetko, čo potrebujete vedieť o civilnej svadbe na úrade

Budúca nevesta už dostala zásnubný prsteň a netrpezlivý žiadateľ si konečne vypočul z jej úst ono vytúžené "áno". Teraz sa rozhodujete, kde usporiadať obrad. Ak neinklinujete k žiadnemu náboženskému vierovyznaniu, okrem kostola pre vás predstavuje variant civilná svadba na úrade. Ide o druh svadby ideálnej pre praktické páry, ktoré si nepotrpia na siahodlhé prejavy a pokojne im postačí rýchly obrad, napríklad len so svedkami. V nasledujúcom článku vám ukážeme, že aj malá svadba na radnici môže byť nezabudnuteľná a poradíme vám, na čo by ste sa mali počas jej príprav zamerať.


Termín a miesto

Ešte než sa pustíte do príjemných predsvadobných povinností, akými je napríklad výber kvetín alebo menu na svadobnú hostinu, je nutné naplánovať si to najpraktickejšie, a to miesto a termín obradu. Oboje si odporúčame stanoviť s dostatočným predstihom, tie najkrajšie miesta sú totiž často zarezervované aj na dlhé mesiace dopredu. Bez konkrétneho dátumu navyše nemáte šancu objednať si akékoľvek ďalšie služby.

A ako teda postupovať? Každá obec má ohľadom rezervácie termínov svoje vlastné pravidlá. Preto vám neostáva nič iné, než na vami vybranú matriku zavolať a informovať sa o podrobnostiach. Pokiaľ budete mať šťastie, matrikárka vás nechá dohodnúť si termín obradu telefonicky. V iných prípadoch vás odkáže na príslušné webové stránky, kde si dátum vyberiete.

Pri predbežnom výbere termínu nezabúdajte na to, že väčšina matrík oddáva len v sobotu a výnimočne aj v piatok, pričom za deň stihne oddať maximálne 3 až 4 páry. S rezerváciou termínu preto príliš neotáľajte. Výhodu máte samozrejme v prípade, že plánujete svadbu v zime, kedy je svadobná mimosezóna.

Čo sa týka miesta, manželstvo môžete uzavrieť kdekoľvek aj mimo trvalého bydliska jedného z vás. Zaplatíte, ale poplatok navyše. Populárnou voľbou býva napríklad Zichyho alebo Primaciálny palác v Bratislave. Obľúbené sú tiež svadby v Betliari, Červenom Kameni, Tomášove či na Bojnickom zámku.

Potrebné doklady

Aby ste mohli svadbu na radnici uzavrieť, na matrike musíte predložiť niekoľko nevyhnutných dokladov:

  • vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva (dostanete na matrike alebo si môžete stiahnuť na internete)
  • platný doklad totožnosti
  • originály oboch rodných listov.

Pokiaľ do manželstva nevstupujete prvýkrát, budete potrebovať tiež doklad o zániku predošlého zväzku. Jeho typ sa odvíja od toho, akým spôsobom k zániku manželstva došlo, teda buď úmrtný list, právoplatný rozsudok o zániku manželstva alebo o prehlásení manželstva za neplatné. V prípade, že je niektorý z partnerov neplnoletý, budete potrebovať aj rozhodnutie súdu a povolenie na uzavretie manželstva s doložkou právnej moci. To isté platí pre osoby postihnuté duševnou poruchou, ktorá mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Svatební sál
Aj obrad na radnici má svoje jedinečné kúzlo
Svatební sál
Svadba na úrade patrí medzi tie organizačne menej náročné

Cena svadby na úrade

Pokiaľ si svoje "áno" poviete na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska jedného z vás, nič neplatíte. V prípade, že ste náročnejší a manželstvo chcete uzavrieť mimo matričný čas, v inej než úradne určenej miestnosti alebo máte inú netradičnú požiadavku, budete si musieť priplatiť.

  • Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny príslušník bez trvalého pobytu na Slovensku, zaplatí správny poplatok 70 eur.
  • Ak sú obaja snúbenci cudzími štátnymi príslušníkmi bez trvalého pobytu na Slovensku, zaplatia správny poplatok 200 eur.
  • Za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti je správny poplatok 70 eur.
  • Pokiaľ snúbenci chcú uzavrieť manželstvo v iný ako úradne určený čas, zaplatia poplatok 20 eur.
  • Za vydanie povolenia uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom a medzi štátnym občanom Slovenska a cudzinca alebo medzi cudzincami zaplatíte správny poplatok 35 eur.

Ceny platné k februáru 2019.

Cena svadby na úrade môže zahŕňať aj ďalšie položky, ako napríklad svadobné balíčky, ktoré niektoré matriky ponúkajú. Tie okrem samotného obradu často obsahujú aj hudobný sprievod, služby fotografa alebo zaistenie svadobnej hostiny.

Priebeh obradu

A ako svadba na úrade prebieha? Pred obradom matrikár skontroluje doklady totožnosti vás aj vašich svedkov. Potom oddávajúcemu odovzdáte svadobné obrúčky a matrikárka vyzve všetkých hostí, aby vstúpili do obradnej siene alebo utvorili špalier. Keď zaznie hudba, hostia vstanú a nasleduje príchod hlavných aktérov. Prvý väčšinou kráča ženích s matkou po pravici, nasledujú svedkovia, družičky a nevesta. Tá kráča väčšinou po boku otca, alebo iného muža, ktorý by mal byť ženatý a starší. Nasleduje predstavenie budúcich novomanželov, oddávajúci prednesie krátky príhovor, môže tiež zarecitovať tematické básne.

Na záver si snúbenci sľúbia vernosť a oddávajúci vyhlási manželstvo za právoplatne uzavreté. Novomanželia si slávnostne vymenia svadobné obrúčky a dajú si prvý manželský bozk, ktorým zväzok spečatia. Nasleduje niekoľko formalít, najmä podpisy do protokolu o uzavretí manželstva. Oddávajúci svadobný obrad ukončí tým, že manželom popraje veľa šťastia do spoločného života, postupne sa pridávajú aj ďalší svadobčania. Celý obrad zvyčajne trvá asi 15 až 30 minút.

Snubní prsteny
Svadobné obrúčky sú ikonickou súčasťou obradu
Podpis novomanželů
Prvý novomanželský podpis a hurá na svadobnú hostinu!

Výhody a nevýhody

Svadba na úrade je pre vás ideálnou voľbou, pokiaľ ste pragmatickí jedinci, ktorí si nepotrpia na žiadne výstrednosti. Je pomerne jednoduché ju zariadiť – stačí jedna návšteva na matrike, kde zaplatíte poplatky a vyplníte formuláre. Pokiaľ nie ste prieberčiví ohľadom miesta či času, nebudete nič platiť, teda ušetríte. Matrika zariadi aj oddávajúceho, takže aj tu máte o starosť menej. Samotná svadba na úrade je navyše rýchla a nezaberie viac než 30 minút.

Na druhej strane, pri plánovaní svadby môže byť problémom málo vypísaných termínov, tiež častá neochota ku kompromisom zo strany úradníkov. Obrad nie je možné personalizovať, takže očakávajte skôr uniformný prístup. Oddávajúceho navyše uvidíte až v deň svadby a pokiaľ sa stane, že vám bude nesympatický, nič s tým už nenarobíte.

Ak začnete svadbu na úrade plánovať v dostatočnom predstihu, pravdepodobnosť, že sa vydarí podľa vašich predstáv, je takmer stopercentná. A aj keď možno nebude tak veľkolepá ako slávnosť na zámku alebo exotickej pláži, určite ju v mnohom môže predčiť. Veď svadba nie je o desiatkach ľudí a pompéznych interiéroch, ale skôr o vzájomnej láske a šťastí, ktoré sa nesie celým dňom.