Svadba v kostole

Stojíte vo dverách gotického chrámu, skrz vitrážové okná sa predierajú lúče slnka a pred vami sa rozprestiera červený koberec. Cestou na vás hľadia dojaté oči svadobčanov a vpredu pri oltári stojí muž vášho života... Svadba v kostole je jeden z druhov svadby, ktorý pre niektorých snúbencov predstavuje splnený sen. Nezabúdajte však na to, že cirkevný obrad nie je len krásnou rozprávkou, ale má taktiež svoje náležitosti a podmienky. V tomto článku sme pre vás pripravili všetky informácie, ktoré o tomto type sobáša potrebujete vedieť. A nezabudli sme ani na variant pre neveriacich.

Podmienky svadby v kostole

Najdôležitejšou podmienkou cirkevného sobáša je, že aspoň jeden zo snúbencov musí byť pokrsteným kresťanom. V prípade, že je pokrstený len jeden z vás, musíte požiadať biskupstvo o takzvaný dišpenz, teda povolenie na uzavretie manželstva s kresťanom. Ak si neviete dať rady, obráťte sa na svojho oddávajúceho kňaza, ktorý vám určite rád pomôže.

Pretože cirkev neuznáva rozvody, musí to byť váš prvý zväzok. Druhýkrát môže do cirkevného manželstva vstúpiť len vdovec alebo vdova. Výnimku tvoria tiež ľudia, ktorých manželstvo je podľa cirkevného práva neplatné.

Ďalším predpokladom pre tento zväzok je vaša osobná viera a rozhodnutie, že v nej budete vychovávať aj svoje deti.

Poslednou podmienkou je potom absolvovanie prípravy na manželstvo. S tou je vhodné začať dostatočne včas pred uzatvorením manželstva, najlepšie rok. Za náuku je zodpovedný kňaz, ktorý vás bude oddávať. Počas niekoľkých stretnutí, s vami postupne preberie rôzne vieroučné aj manželské témy.

Čo sa týka viery vašich svedkov, nemusíte si s ňou robiť starosti. Svedok sa pri cirkevnej svadbe k ničomu nezaväzuje, vyššie spomínané podmienky sa preto naňho nevzťahujú. Bohato mu teda postačí občiansky preukaz a schopnosť vypočuť a potvrdiť dopredu určené slová.

Svadba v kostole pre neveriacich?

Ak ste obaja neveriaci a nepokrstení, v katolíckom kostole, bohužiaľ, manželstvo uzavrieť nemôžete. V prípade, že sa nechcete brať na úrade alebo v inom civilnom prostredí, existuje pre vás v podstate len jeden variant, a to „odsvätený“ kostol alebo kaplnka. V tej vás neoddá kňaz, ale iná osoba kompetentná na civilné sobáše, najčastejšie starosta alebo jeho zástupca.

 • Ručne ryté snubné prstene Malý princ
  Ručne ryté snubné prstene Malý princ
 • Svadobné obrúčky s ručnou rytinou hviezd Kirby
  Svadobné obrúčky s ručnou rytinou hviezd Kirby
 • Svadobné obrúčky s ručne rytým povrchom Abbey
  Svadobné obrúčky s ručne rytým povrchom Abbey
 • Zlatý eternity prsteň s lab-grown diamantmi a pánský plochý prsteň Magee
  Zlatý eternity prsteň s lab-grown diamantmi a pánský plochý prsteň Magee
 • Unikátné svadobné obrúčky zo zlata s diamantmi Rachen
  Unikátné svadobné obrúčky zo zlata s diamantmi Rachen
 • Svadobné prstene s eternity obrúčkou a plochým pánskym prsteňom Tolga
  Svadobné prstene s eternity obrúčkou a plochým pánskym prsteňom Tolga

Dokumenty nevyhnutné na cirkevný sobáš

Či sa vám to páči alebo nie, prípravy na svadbu v kostole nezahŕňajú len výber svadobných šiat a kvetov, ale tiež aj veľa papierovania. Aby sme vám to čo najviac uľahčili, pripravili sme pre vás zoznam dokumentov, bez ktorých sa počas cirkevného obradu nezaobídete.

Svadobný plánovač
Majte svadobné prípravy pod kontrolou

Plánovanie svadby nie je jednoduchá vec. Aby sme vám všetko čo najviac uľahčili, pripravili sme pre vás podrobný svadobný plánovač, v ktorom vás prevedieme celými prípravami krok za krokom. S ním vás budú prípravy svadobného dňa baviť a budete mať istotu, že na nič dôležité nezabudnete.

Doklady pre farský úrad:

 • žiadosť o uzavretie manželstva (predpísané tlačivo, ktoré potvrdíte na matrike)
 • potvrdenie o absolvovaní cirkevných sviatostí – krst, prvé sväté prijímanie a birmovka alebo iné sviatosti, ktoré si vyžaduje daná cirkev (v prípade, že ste uvedené sviatosti absolvovali v kostole, v ktorom plánujete uzavrieť manželstvo, táto povinnosť automaticky odpadá)
 • údaje o svedkoch: meno, priezvisko, adresa a rodné číslo (u cudzincov sa namiesto rodného čísla uvádza dátum a miesto narodenia)

Doklady pre matričný úrad:

 • vyplnená žiadosť o uzavretie manželstva
 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • fotokópia úmrtného listu manžela/manželky (ak ide o vdovca/vdovu)
 • sobášny list zaniknutého manželstva (v prípade, že je jeden zo snúbencov rozvedený alebo bolo jeho manželstvo vyhlásené za neplatné)

Aspoň sedem dní pred sobášom ste ako snúbenci povinní predložiť na matrike vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva spolu so všetkými dokladmi a dokumentmi spomínanými vyššie. Po overení správnosti všetkých údajov vašu žiadosť úradne potvrdia a vy ju takto potvrdenú následne zanesiete na príslušný farský úrad.

Po svadobnom obrade sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorú je povinný orgán cirkvi, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo (najčastejšie oddávajúci farár) doručiť na príslušnú matriku do troch pracovných dní. Asi týždeň po svadbe je možné vyzdvihnúť si na matrike sobášny list. S ním sa potom dostavíte na akékoľvek oddelenie dokladov Policajného zboru a požiadate o vydanie nového občianskeho preukazu. Okrem vybavenia občianky vás, samozrejme, neminú ani ďalšie posvadobné povinnosti.

Svadba v kostole
Manželstvo uzavreté pred Bohom je pre snúbencov silným duchovným zážitkom.
Svadba v kostole
Odsvätené kostoly ponúkajú svoje možnosti všetkým neveriacim snúbencom.

Termín a miesto cirkevného sobáša

Termín svadby si dohodnete s oddávajúcim kňazom, a to najneskôr tri mesiace pred plánovaným obradom. Čo sa týka miesta, cirkevný sobáš sa zvyčajne oslavuje v domovskej farnosti jedného zo snúbencov. Ak plánujete svadbu v inom kostole, budete potrebovať takzvané prepustenie z farnosti. Ide o povolenie farára z vášho miesta bydliska na to, že môže svadba prebehnúť inde. Pokiaľ máte svojho obľúbeného kňaza a želáte si, aby vás oddal on, budete navyše potrebovať súhlas duchovného, ktorý ma poverenie na službu vo vami vybranom kostole.

Ak plánujete civilný obrad v „odsvätenom“ kostole, výber máte o dosť menší, no aj tak sa pár možností nájde. V Bratislave môžete využiť napríklad Kostol Povýšenia svätého kríža a kláštor klarisiek (hovorovo jednoducho Klarisky), v Skalici Kostol sv. Františka Xaverského alebo napríklad Kostol sv. Víta v Rusovciach. Možnosť predstavujú taktiež aj niektoré zámky.

Cena svadby v kostole

Cena za cirkevný sobáš nie je striktne určená a ani požadovaná. Je však vhodné dať zaň aspoň nejaký príspevok aj bez vyzvania, a to formou daru. V predsvadobných diskusiách sa dočítate, že snúbenci najčastejšie venujú 30 až 100 eur, pričom občas čiastku sami rozdelia medzi kňaza a ďalších účastníkov obradu, napríklad kantora či miništrantov. V niektorých farnostiach je zvykom pridať aj balíček s koláčikmi alebo kvetiny.

Iné je to však pri civilnej svadbe v „odsvätenom“ kostole. Tam sa za obrad platí, pričom cena závisí od atraktivity, kapacity a vyťaženosti miesta.

 • Zlatý vintage prsteň s diamantmi a zlatý komfortný svadobný prsteň Lyla
  Zlatý vintage prsteň s diamantmi a zlatý komfortný svadobný prsteň Lyla
 • Dámsky eternity prsteň s diamantmi a pánsky komfortný prsteň Asela
  Dámsky eternity prsteň s diamantmi a pánsky komfortný prsteň Asela
 • Svadobné jednoduché zlaté obrúčky s čiernym diamantom Ralean
  Svadobné jednoduché zlaté obrúčky s čiernym diamantom Ralean
 • Zlaté svadobné prstene so zúženou dámskou obrúčkou Aello
  Zlaté svadobné prstene so zúženou dámskou obrúčkou Aello
 • Zlaté svadobné obrúčky s diamantmi Berdy
  Zlaté svadobné obrúčky s diamantmi Berdy

Priebeh svadby v kostole

Svadba v kostole trvá aj s omšou približne 90 minút. Je možná aj skrátená verzia bez omše, ktorá sa praktikuje hlavne v prípade, keď je jeden zo snúbencov nepokrstený, inej viery alebo nepraktikujúci. Svätá omša je považovaná za spoločné a vznešené slávenie, preto by nebolo vhodné, aby bola pre niektorého zo snúbencov len „nevyhnutnou súčasťou“ obradu.

A ako samotná svadba prebieha? Pred vchodom do kostola vás privíta váš oddávajúci kňaz. Potom spoločne vstupujete dovnútra; tiež je možný variant, keď ženích už pred oltárom čaká na nevestu, ktorá vchádza ako posledná. Nevesta stojí pri oltári vľavo, ženích vpravo. Ak obrad prebieha priamo počas svätej omše, je jeho začiatok rovnaký ako pri jej klasickom slávení. Počas úkonu kajúcnosti sa snúbenci v duchu spovedajú zo svojich hriechov a prosia Boha o odpustenie. Následne oni samotní alebo iné osoby, ktoré sa zhostia tejto úlohy, čítajú zo Svätého písma. Potom kňaz prečíta evanjelium, prihovorí sa všetkým pomocou kázne a po tom všetkom konečne pristúpi k udeleniu sviatosti manželstva. Svadobčania povstanú a budúci manželia musia kňazovi odpovedať na tri otázky týkajúce sa sľubu vernosti. Tak si vzájomne položia ruky na seba a kňaz im ich omotá štólou. Ako ďalšie v poradí nasleduje zloženie manželského sľubu.

Manželský sľub

„Ja, (doplňte svoje meno), beriem si teba (uveďte meno partnera/partnerky), za manžela/manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným/vernou manželom/manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.“

Nasleduje výmena svadobných obrúček a ďalšie príhovory snúbencov, ktoré kňaz zakončí slovami „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje“. Potom cirkevný obrad pokračuje modlitbami kňaza a je zakončený požehnaním novomanželov aj všetkých prítomných. Nevesta so ženíchom podpíšu zápisnicu o uzatvorení manželstva a sú oficiálne svoji.

Svadba v kostole
Svadobný obrad v kostole má vopred daný priebeh.
Svadba v kostole
Kostoly prepožičiavajú cirkevným manželstvám nezameniteľnú atmosféru.

Výhody a nevýhody cirkevného sobáša

Výhodou svadby v kostole je bezpodmienečne samotné miesto. Asi len ťažko nájdete krajšie priestory, ktorým hudba organu dodá nezameniteľnú atmosféru. Pre veriace osoby je navyše uzavretie manželstva v kostole silným duchovným zážitkom, ktorý symbolizuje vstup do novej životnej etapy. Tiež k vám bude mať kňaz osobnejší prístup, keďže sa vzájomne spoznáte už počas predsvadobnej náuky. Pokiaľ sa beriete v klasickom kostole, ďalšou výhodou je bezpochyby pevne nestanovená cena. O výške príspevku môžete rozhodnúť viac-menej sami.

V „odsvätenom“ kostole však môže byť cena za obrad naopak nevýhodou, hlavne ak je miesto obľúbené.

Ak ide o klasický cirkevný obrad, oddávajúci môže byť menej flexibilný a ochotný prispôsobiť hudbu prípadne výzdobu kostola vášmu vkusu. Takisto, nie sú povolené sobáše rozvedených ľudí a výnimky sa povoľujú len zriedka.

Pár tipov na záver

Na svadbu v kostole je samozrejmosťou zvoliť vhodné oblečenie. Pre ženícha je ideálny klasický oblek vrátane saka, nevesta by si mala obliecť svadobné šaty umiernenej farby, dĺžky aj strihu, najlepšie so zakrytými ramenami.
Čo sa týka výzdoby kostola, mala by byť decentná a nežná i keď žiadne špecifické podmienky pre ňu stanovené nie sú. Ak s tým oddávajúci nemá problém, môžete si ju kompletne prispôsobiť vášmu vkusu. Keď máte na svadbe družičky, určite nezabudnite každej darovať košíček s okvetnými lístkami ruží.
Chcete, aby bolo spečatenie vašej lásky skutočne nezabudnuteľné? Využite skvelú akustiku kostola a zvoľte si pre svoj svadobný pochod takú hudbu, ktorá presne vyjadrí povznášajúce pocity, ktoré v sebe nosíte. Z klasických skladieb máte na výber napríklad najpopulárnejšiu pieseň Svadobný pochod od Richarda Wagnera alebo klasiku od F. M. Bartholdyho, ktorého skladba Bridal March prvýkrát zaznela v slávnej Shakespearovej hre Sen noci svätojánskej. Na dôstojnosti pridá vášmu obradu aj skladba Ave Maria, ktorú nájdete v mnohých verziách. Ak túžite po niečom modernejšom, skvelým tipom je napríklad pieseň Yesterday od legendárnej skupiny The Beatles alebo skladba Imagine od Johna Lennona.

Či už uzatvoríte zväzok pred Bohom alebo si vyberiete civilný variant v „odsvätenom“ kostole, držíme vám v pripravovaní prsty. Veríme, že dni a roky nasledujúce po vašom jedinečnom dni budú rovnako krásne, ako slávnosť samotná.

 • Svadobné obrúčky s ručnou rytinou hôr Jannick
  Svadobné obrúčky s ručnou rytinou hôr Jannick
 • Matné obrúčky s reliéfom Loveline
  Matné obrúčky s reliéfom Loveline
 • Elegantné zlaté svadobné prstene s diamantom Weber
  Elegantné zlaté svadobné prstene s diamantom Weber
 • Eternity prsteň s lab-grown diamantmi a pánsky plochý prsteň Frost
  Eternity prsteň s lab-grown diamantmi a pánsky plochý prsteň Frost
 • Svadobné obrúčky zo zlata s vygravírovanou zemeguľou a diamantom Yoshi
  Svadobné obrúčky zo zlata s vygravírovanou zemeguľou a diamantom Yoshi

Newsletter

Okrem článkov ponúkame aj množstvo akcií, zliav a súťaží.

Chcete o nich vedieť ako prvý? Stačí sa prihlásiť k nášmu newsletteru.

Emailovú adresu ste nezadali správne.

Musíte súhlasiť s podmienkami.

Témy, o ktorých píšeme

 • Čítať túto tému

  Všetko o šperkoch

 • Čítať túto tému

  Zásnuby

 • Čítať túto tému

  Všetko o svadbe

 • Čítať túto tému

  Ako na darčeky