Znamenie býK (21. 4. – 20. 5.)

Štedré a verné Býky si idú za svojim a spoľahlivo stoja po boku svojej rodiny aj svojich priateľov. Smaragd a zafír podporujú a vylepšujú neochvejné zemské znamenie.

Znamenie býka

Silné stránky

Býk je ako zemské znamenie pevne zakorenený. Dokáže veľmi verne milovať a na svojich priateľoch nešetrí láskavosťou. Skromnosťou a dobrosrdečnosťou neustále prekvapuje. Býk rozumie kráse a má vycibrené estetické cítenie, preto zbožňuje všetko nádherné. Túži po spokojnom živote plnom radosti, pohodlia, dobrého jedla, vína a rodinného šťastia. Pretože vyniká spoľahlivosťou a oddanosťou, patrí k schopným a obľúbeným zamestnancom, ktorí úlohy vykonávajú k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Býk doťahuje všetky svoje projekty do konca – nikdy sa nezastaví uprostred cesty a nevzdá to. Pokiaľ je presvedčený o svojej pravde, dokáže byť nesmierne presvedčivý a čakať celú večnosť, aby sa presadil.

 • vytrvalosť
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť
 • srdečnosť
 • štedrosť

Slabé stránky

Hoci je Býk stály a vytrvalý, je známy aj ako veľmi tvrdohlavá a neprispôsobivá osobnosť. Nedokáže vidieť za nastavené paradigmy a nevie prekonať svoju húževnatosť a odhodlanosť – raz vytvorený názor a stanovisko nie je ochotný meniť a pevne sa drží pôvodnej myšlienky. Svojím sebectvom okolo seba príležitostne buduje nezdravú a negatívnu atmosféru. Jeho zarytosť spôsobí jeho pád. Túžba po spokojnom živote niekedy ústí až k chamtivosti, či materiálnym veciam. Majetnícky sa správa aj v partnerských vzťahoch, ktoré jeho potreba vlastniť poškodzuje. Býkova stálosť a pevnosť v jeho presvedčení vedie až k hádavosti. Keď niekto naruší jeho rutinu, jeho hnev a argumentácia nepoznajú hranice.

 • tvrdohlavosť
 • lenivosť
 • pôžitkárstvo
 • materializmus
 • majetníctvo

Hlavné drahokamy

Smaragd

Sýto zelený smaragd odkrýva Býkovi tajomstvo života a vedie ho k spokojnému naplneniu a prežívaniu krásnych chvíľ. Necháva do jeho duše prúdiť sily rastu a obnovy na všetkých rovinách bytia, pomáha mu nájsť pre seba v živote úlohy a plniť ich v súlade s týmito silami. Prehlbuje lásku jeho srdca a priaznivo pôsobí na pošramotené emócie. Býkovi prináša skutočné priateľstvo, dobré vzťahy a lásku, ktorá v sebe všetko obsiahne a jej sila mimovoľne prispieva k prospechu a rastu všetkého živého.

Vzácna odroda berylu symbolizuje nesmrteľnosť a vieru, ktoré Býkovi rozširujú obmedzený rozhľad. Smaragd taktiež uvoľňuje pocity radosti, po ktorých zemské znamenie túži a podporuje komunikáciu, ktorá uľahčuje pracovať s konfliktmi a jeho tvrdohlavosťou. Z podobných dôvodov si Býk cení aj schopnosť drahokamu roznietiť v sebe empatiu.

Zafír

Zafír ako symbol múdrosti podporuje Býkovu ochotu prikloniť sa k nezničiteľnému, večnému bytiu, čo mu samo o sebe prináša trvalé šťastie. Modrastý, či ružový kameň rozvíja jednu z Býkových vlastností – trpezlivosť. Pomáha mu v hľadaní duševnej vyrovnanosti a kľudu a umožňuje mu utriediť si myšlienky. Potlačuje negatívne myslenie a zvyšuje koncentráciu, takže už aj tak spoľahlivý Býk dosahuje ešte lepších výsledkov v plnení svojich pracovných povinností.

Okrem radosti a nádeje v lepšie zajtrajšky v sebe zafír nesie aj nákolnosť k viere a zakotvenie v živote. Drahokam priťahuje bohatstvo a vedie k prosperite a úspechom. Modrá variácia prispieva k hľadaniu duchovnej pravdy, zatiaľ čo ružový kameň učí ovládať vlastné city a odstrániť zablokované emócie.

Ďalšie drahokamy

Vzácny diamant Býkovi pomáha vytvoriť pocit pevnej spätosti so zemou a s jeho koreňmi a podporuje zemské znamenie pri hľadaní harmónie a v zladení duchovnej a fyzickej stránky. Hnedožltý citrín sprostredkováva pohodu, teplo a istotu. Rovnako mu napomáha spracovať dosiahnuté skúsenosti, prijať nové dojmy a otvorene a slobodne vyjadriť jeho pocity. Pôvabne zelenkastý olivín rozvíja schopnosť odpúšťať a tlmí žiarlivosť. Morganit v tónoch ružovej zlepšuje pocit spolupatričnosti a smeruje Býka k vzájomnému pochopeniu. Achát venuje Býkovi sebadôveru a povzbudzuje kladné stránky jeho zemitej a rozvážnej povahy, dodáva mu teda silu pracovať na veciach, ktoré vyžadujú výdrž a trpezlivosť. Červenkastý korál podnecuje rozvoj Býkovej osobnosti, lebo posilňuje jeho potrebu mať pevnú pôdu pod nohami a byť vo svete jasne ukotvený. Nádherne modrý lapis lazuli odstraňuje problémy s komunikáciou a učí načúvať druhým, čo sa u zarytého Býka nestratí. Oslnivý karneol v červených odtieňoch tíši hnev a žiarlivosť, zatiaľ čo priehľadný krištáľ pozdvihuje psychiku a pomáha k sebazdokonaleniu. K zlepšeniu komunikácie a k duchovnému rastu u Býka prispieva aj nosenie šperkov s tmavomodrým azuritom.

 • Dátum

  21. 4. – 20. 5.

 • Živel

  Zem

 • Planéta

  Venuša

 • Drahokamy

  Smaragd a zafír

 • Farba

  Zemité tóny, zelená