Podmienky použitia darčekových poukazov od Eppi

Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných podmienok využívania Darčekových poukazov spoločnosti EPPI SK s.r.o.

  1. Vystavovateľom darčekových poukazov je obchodná spoločnosť EPPI SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46878823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu a internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk.
  2. Darčekové poukazy sú vystavované vo variantach 150 € - 1600 € alebo iná čiastka podľa dohody so Zákazníkom.
  3. Darčekové poukazy je možné zakúpiť v internetovom obchode www.sperky-a-diamanty.sk tu, a to podobným spôsobom ako v prípade kúpy akéhokoľvek iného tovaru z ponuky internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk. Cena Darčekového poukazu v € je zhodná s peňažnou hodnotou uvedenou na vybranej variante Darčekového poukazu. Po vykonaní úhrady Darčekového poukazu obdrží Zákazník príslušný Darčekový poukaz vo forme PDF na uvedenú e-mailovú adresu. Je možné poslať Darčekový poukaz zásielky na uvedenú adresu Zákazníkovi alebo po dohovore priamo obdarovanej osobe. Kúpa Darčekového poukazu sa ináč riadi Obchodnými podmienkami spoločnosti EPPI SK s.r.o. pre nákup tovaru z internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk.
  4. Darčekový poukaz je možné využiť iba na nákup tovaru z ponuky internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk.
  5. Pri nákupe na www.sperky-a-diamanty.sk zadá zákazník v nákupnom košíku kód, ktorý je uvedený na prednej strane Darčekového poukazu.
  6. Po zadaní správneho kódu v procese kompletizácie objednávky na www.sperky-a-diamanty.sk, bude cena objednaného tovaru (cena objednávky) znížená o príslušnú čiastku (hodnotu) v € uvedenú na Darčekovom poukaze. Hodnotu Darčekového poukazu je možné vyčerpať len jednorazovým nákupom v internetovom obchode www.sperky-a-diamanty.sk. Hodnota objednávky musí byť aspoň o 1 € vyššia, než je uvedená hodnota Darčekového poukazu. Zvyšnú časť ceny Objednávky uhradí Zákazník zvoleným spôsobom platby.
  7. V prípade vrátenia takto zakúpených produktov, je zákazníkovi obnovená hodnota darčekového poukazu a vrátená zvyšná čiastka z ceny produktu.
  8. Trvanie platnosti Darčekového poukazu je časovo obmedzené na jeden rok odo dňa jeho vystavenia alebo na inú dobu podľa dohody so Zákazníkom. Dátum konca platnosti Darčekového poukazu je vyznačený na prednej strane Darčekového poukazu. Darčekový poukaz sa po uplynutí doby trvania svojej platnosti stáva neplatným a nie je už preto možné ho ďalej použiť pre účely úhrady nákupu z internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk. Zákazník nemá nárok na vrátenie alebo preplatenie expirovaného a/alebo nevyužitého Darčekového poukazu.
  9. Zakúpením Darčekového poukazu súhlasí zákazník s týmito podmienkami použitia Darčekových poukazov vystavených spoločnosťou EPPI SK s.r.o.

V Prahe, dňa 3. 11. 2023

EPPI SK s.r.o.