Podmienky marketingovej kampane Náušnice zadarmo

Tento dokument obsahuje úplné znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa marketingovej kampane - akcie „Náušnice zadarmo“.

I.

Usporiadateľom tejto akcie je obchodná spoločnosť Eppi SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46 878 823, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B, ktorá je taktiež prevádzkovateľom a vlastníkom e-shopu a webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk.

II.

 1. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok marketingovú kampaň – akciu s názvom „Náušnice zadarmo“ (ďalej len „akcia“).
 2. Akcia začína dňa 10. 8. 2020 a trvá až do odvolania, alebo do vypredania zásob všetkých darčekov.
 3. Akcia prebieha tak, že usporiadateľa na svojom eshope www.Sperky-A-Diamanty.sk v sekcii /nase-tipy uverejní 5 druhov špecifických kódov: talila, belva, amis, loota a lynette.
 4. Ku každému z uvedených druhov kódov sú priradené konkrétne darčeky, ktoré môžu zákazníci eshopu www.Sperky-A-Diamanty.sk za predpokladu splnenia nižšie uvedených podmienok získať: kupón "belva" je možné uplatniť v prípade záujmu o darček: https://www.sperky-a-diamanty.sk/sperk/perlove-napichovacie-nausnice-belva/38236 kupón "talila" je možné uplatniť v prípade záujmu o darček: https://www.sperky-a-diamanty.sk/sperk/strieborne-napichovacie-nausnice-s-ciernymi-perlami-talila/38237kupón "amis" je možné uplatniť v prípade záujmu o darček: https://www.sperky-a-diamanty.sk/sperk/strieborne-napichovacie-nausnice-s-broskynovymi-perlami-amis/38240;kupón "loota" je možné uplatniť v prípade záujmu o darček: https://www.sperky-a-diamanty.sk/sperk/minimalisticke-nausnice-s-ciernymi-perlami-loota/40290;kupón "lynette" je možné uplatniť v prípade záujmu o darček: https://www.sperky-a-diamanty.sk/sperk/romanticke-strieborne-nausnice-s-perlami-lynette/38495
 5. Zákazník, ktorý v eshope www.Sperky-A-Diamanty.sk v priebehu trvania tejto akcie uskutoční nákup v hodnote prevyšujúcej 115 EUR (za jeden nákup) môže vo fáze kompletovania svojej objednávky (vzťahujúcej sa k danému nákupu v hodnote nad 115 EUR) požiadať o niektorý z vyššie uvedených darčekov podľa bodu 4 týchto podmienok, a to zadaním príslušného kódu do políčka „UPLATNIŤ DARČEKOVÝ KÚPON“ a zakliknutím tlačidla „ZÍSKAŤ DARČEK“. V prípade, že už uvedený darček nie je k dispozícii, bude na to zákazník eshopom bezprostredne po zakliknutí tlačidla „ZÍSKAŤ DARČEK“ automaticky upozornený, a zákazník tak bude môcť požiadať iba o niektorý zo zvyšných darčekov v zmysle bodu 4 týchto podmienok. Pokiaľ nebude k dispozícii žiadny z darčekov v zmysle bodu 4 týchto podmienok, znamená to, že marketingová kampaň – akcia v zmysle týchto podmienok už bola ukončená. V súvislosti s jedným nákupom smie zákazník úspešne uplatniť iba jeden kód, a teda ku každému svojmu nákupu môže získať maximálne jeden darček. Nárok na príslušný darček zákazníkovi vzniká za kumulatívneho splnenia týchto dvoch podmienok: (i) po zadaní príslušného kódu do príslušného políčka a zakliknutí príslušného tlačidla systém – eshop potvrdil priradenie príslušného darčeka k objednávke, a súčasne (ii) zákazník úspešne zaplatí celú sumu daného nákupu – objednávky, v súvislosti s ktorou mu bol nárok na darček priznaný.
 6. Zákazník, ktorý v eshope www.Sperky-A-Diamanty.sk v priebehu trvania tejto akcie uskutoční nákup v hodnote prevyšujúcej 115 EUR (za jeden nákup) môže vo fáze kompletovania svojej objednávky (vzťahujúcej sa k danému nákupu) požiadať o niektorý z darčekov podľa bodu 4 písm. c) alebo písm. d) týchto podmienok, a to zadaním príslušného kódu do políčka „UPLATNIŤ DARČEKOVÝ KÚPON“ a zakliknutím tlačidla „ZÍSKAŤ DARČEK“. V prípade, že už uvedený darček nie je k dispozícii, bude na to zákazník eshopom bezprostredne po zakliknutí tlačidla „ZÍSKAŤ DARČEK“ automaticky upozornený, a zákazník tak bude môcť požiadať iba o druhý z týchto darčekov v zmysle bodu 4 písm. c) alebo písm. d) týchto podmienok. Pokiaľ nebude k dispozícii žiadny z darčekov v zmysle bodu 4 písm. c) alebo písm. d) týchto podmienok, znamená to, že marketingová kampaň – akcia v zmysle týchto podmienok už bola ukončená. V súvislosti s jedným nákupom smie zákazník úspešne uplatniť iba jeden kód, a teda ku každému svojmu nákupu môže získať maximálne jeden darček. Nárok na príslušný darček zákazníkovi vzniká za kumulatívneho splnenia týchto dvoch podmienok: (i) po zadaní príslušného kódu do príslušného políčka a zakliknutí príslušného tlačidla systém – eshop potvrdil priradenie príslušného darčeka k objednávke, a súčasne (ii) zákazník úspešne zaplatí celú sumu daného nákupu – objednávky, v súvislosti s ktorou mu bol nárok na darček priznaný.
 7. Darček, na ktorého získanie vznikol zákazníkovi podľa týchto podmienok nárok, získa zákazník spolu s tovarom, v súvislosti s ktorého nákupom mu nárok na darček vznikol.
 8. V prípade, že po vzniku nároku zákazníka na získanie darčeka, dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy či odstúpenia od kúpnej zmluvy vo vzťahu k akejkoľvek položke nákupu, v súvislosti s ktorým bol (či má byť) daný darček zákazníkovi poskytnutý, tak darovacia zmluva, na základe ktorej bol (či má byť) zákazníkovi darček poskytnutý sa ruší, pričom v prípade že už zákazník darček medzičasom obdržal, je zákazník povinný usporiadateľovi obdŕžaný darček vrátiť najneskôr spolu s tovarom, ohľadom ktorého bola predmetná kúpna zmluva zrušená, resp. zanikla.

III.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa danej akcie podľa vlastného uváženia.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť alebo zrušiť podmienky akcie či ich platnosť zmeniť alebo zrušiť (prípadne zrušiť celú akciu), a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk .
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek ukončiť.
 4. Neznalosť ustanovení týchto podmienok (pravidiel) nezakladá účastníkom akcie nárok na reklamáciu, alebo akékoľvek iné nároky voči usporiadateľovi.
 5. Akékoľvek otázky ochrany osobných údajov sa riadia týmito pravidlami pre spracúvanie osobných údajov – viac tu.
 6. Usporiadateľ je oprávnený vykonávať majetkové práva vzťahujúce sa k obsahu webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk. Obsah webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk nie je možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu usporiadateľa

V Bratislave, dňa 7. 8. 2020Eppi SK s.r.o.