75 DÔVODOV PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS

 1. Certifikáty od tých najdôveryhodnejších laboratórií (GIA, IGI, ČGL)
 2. Nakupujeme priamo od primárnych dodávateľov a (nie len) vďaka tomu vám poskytujeme najnižšie možné ceny
 3. Naša jedinečná Doživotná záruka na všetky naše produkty
 4. 100% spokojnosť našich zákazníkov
 5. 60denná záruka vrátenia peňazí bez toho, aby sme sa vás na niečo pýtali
 6. Jedinečné súťaže pre našich zákazníkov, ktoré vám umožňujú pravidelne vyhrávať nádherné šperky
 7. Urobíme niečo navyše - doručíme zásielku do vášho hotelu v Paríži, alebo vám ju osobne doručíme pred odletom. Čokoľvek budete potrebovať pre to, aby boli vaše zásnuby perfektné
 8. Profesionálne čistenie šperkov i po rokoch od vášho nákupu
 9. Luxusné balenie zadarmo ku každému šperku
 10. Oprava drobných poškodení spôsobených každodenným nosením zadarmo
 11. Sme registrovaný ako oficiálny predajca GIA certifikovaných diamantov
 12. Sme jedinou spoločnosťou v Česku a na Slovensku, ktorá ponúka 100% bezkonfliktné a etické diamanty
 13. Milujú nás desiatky módnych blogeriek, ktoré mali možnosť si vyskúšať naše produkty
 14. Dokážeme vytvoriť akýkoľvek produkt na základe fotky, z jednoduchej predstavy, alebo dokonca len z nákresu na servítke
 15. Neplytváme peniazmi na billboardy s nahými modelkami alebo na nablýskané obchody v nákupných centrách. Nemáme kamenné predajne a náklady spojené s ich prevádzkou. Aj vďaka tomu všetkému môžu byť naše ceny ešte nižšie
 16. Všetky informácie o produktoch sú dostupné online
 17. Najväčšia slovenská zbierka vzdelávacích a informačných materiálov online
 18. Úžasné darčekové balenia, s ktorými urobíte na obdarovaného dojem
 19. Doručenie zadarmo bez ohľadu na to, ako drahý šperk u nás nakúpite
 20. Môžeme posúriť vašu objednávku, ak vám dochádza čas
 21. Darčekové balenie si môžete vybrať z niekoľkých variantov podľa svojich preferencií
 22. Plne responzívna stránka, ktorú si môžete užiť na akomkoľvek zariadení podľa svojich preferencií
 23. Profesionálny poradca v oblasti šperkov je vám k dispozícii na live chate 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 24. Možnosť osobnej profesionálnej konzultácie v našom showroome v Prahe
 25. Ku každému šperku od nás dostanete certifikát, kde sú uvedené všetky jeho parametre
 26. Špeciálne ponuky a jedinečné zľavy pre odberateľov našich newsletterov
 27. Sme jediná oficiálne registrovaná spoločnosť na Slovensku a v Česku, ktorá predáva kanadské “CanadaMark diamonds“
 28. Sme jedinou spoločnosťou na Slovensku a v Česku, ktorá ponúka najnovší Focus online report od GIA
 29. Odkúpime vaše staré zlato alebo platinu a dáme vám zľavu na niečo nové a nablýskané
 30. Môžeme vylepšiť alebo úplne vymeniť kameň vo vašom šperku
 31. Sme registrovaní na puncovom úrade pre kontrolné nákupy
 32. Máme zodpovednostnú značku na dovezené šperky, sme tiež registrovaným výrobcom a všetky naše vlastné výrobky sú označené našou výrobnou značkou
 33. Pripravili sme pre vás veľké množstvo tipov a rád, aby sme vám výber a nákup šperku čo najviac uľahčili
 34. Jedinečná možnosť získať zľavu na ďalší nákup len vďaka tomu, že nás odporučíte svojim priateľom a známym
 35. Dokážeme vytvoriť kompletne ručne vyrobený šperk, pokiaľ hľadáte niečo skutočne osobné
 36. Pravidelné súťaže na FB a iných sociálnych médiách, v ktorých rozdávame naše šperky
 37. Najlepšie príspevky s tematikou zásnuba svadieb
 38. Praktická čistiaca handrička určená špeciálne na čistenie šperkov ku každej objednávke
 39. Úprava veľkosti zlatých a platinových prsteňov zadarmo, kedykoľvek budete potrebovať
 40. Dokážeme vám pomôcť i v prípade, že chcete partnerku prekvapiť zásnubami ale neviete správnu veľkosť prsteňa. Máme k dispozícii nástroje, ktorými nenápadne zistíte veľkosť a o prekvapenie tak neprídete.
 41. Môžeme prispôsobiť akýkoľvek šperk vašim požiadavkám
 42. Udržíme všetko v tajnosti, aby ste mohli svojich milovaných prekvapiť
 43. Najširší výber šperkov v Česku a na Slovensku dostupný online
 44. Neustále pridávame nové modely šperkov, aby vám neunikli žiadne najnovšie trendy
 45. Ponúkame platinové zásnubné prstene a svadobné obrúčky za jedinečné ceny
 46. Skutočná komunita naozajstných fanúšikov na sociálnych médiách, takže si vždy môžete s niekým pohovoriť online
 47. Vždy vás budeme priebežne informovať o tom, ako pokračuje výroba vášho šperku, aby ste boli v obraze a nič vám neuniklo
 48. Niekedy vás len tak prekvapíme cenným darčekom bez toho, aby sme na to mali nejaký zjavný dôvod. Len preto, že to máme radi
 49. V galérii pre vás zhromažďujeme lifestylové fotky našich šperkov, aby ste sa mali pri výbere čím inšpirovať
 50. Vďaka prístupu k miliónom produktom v našich databázach vždy nájdete presne to, čo budete chcieť
 51. Neustále rozširujeme ponuku šperkov s farebnými diamantmi
 52. Každý týždeň publikujeme vtipné a zábavné články
 53. Uvádzame na trh nové módne trendy
 54. Zúčastňujeme sa veľtrhov šperkov (Inhorgenta Mnichov, HKTDC Honk Kong Intl Jewellery Show) a neustále pre vás hľadáme nových dodávateľov
 55. K diamantovým šperkom od nás dostanete mikroskop s lupou na kontrolu dokonalosti brusu diamantu v tvare sŕdc a šípov, takže si môžete užívať každučký detail svojho drahokamu, kedykoľvek sa vám zachce
 56. Zbierame pre vás recenzie našich šperkov, ktoré sa objavili na módnych blogoch alebo inde na internete
 57. Ku šperkom vám poskytujeme lifestylové fotografie, na ktorých uvidíte šperky v akcii, aby sme vám tým uľahčili vaše rozhodnutie
 58. Pripravili sme pre vás niekoľko videí, v ktorých si môžete prehliadnuť celé balenie šperkov so všetkými detailmi
 59. Neustále testujeme a optimalizujeme našu stránku, aby ste si užili dokonalý zážitok z nákupu
 60. Vždy sa od našich zákazníkov snažíme získať spätnú väzbu, aby sme vylepšili každý možný detail
 61. Vďaka mikroskopu, ktorý máme v showroome, si môžete prehliadnuť svoj diamant, alebo šperk do posledného detailu vrátane laserovej inskripcie, alebo vám môžeme na vaše prianie urobiť detailné fotografie či dokonca video
 62. V našom showroome máme naozaj pohodlnú sedačku a úžasné pitie. Z balkóna naviac ten najlepší výhľad v Prahe. Overte si to sami, pokiaľ nám neveríte
 63. Nebránime sa výrobe šperkov zo striebra alebo používaniu laboratórne upravených drahokamov, aby sme uspokojili i ten najskromnejší rozpočet
 64. Ponúkame vám jedinečné manžetové gombíky z drahých kovov s diamantmi alebo drahokamami, pri ktorých si môžete nakombinovať materiál podľa svojho priania
 65. Sme jedinou spoločnosťou na slovenskom a českom trhu, ktorá je členom siete Rapnet a Polygon, čo nám poskytuje prístup k najväčšej databáze diamantov a šperkov na svete
 66. Využívame dodávateľov z celého sveta, aby sme mali istotu, že vždy nájdeme presne ten správny šperk, ktorý budete milovať
 67. Dokážeme doslova všetko navrhnúť v 3D modely, takže budete mať každý detail vášho šperku pod kontrolou. Navyše tak budete mať možnosť prezrieť si šperk ešte predtým, než bude vytvorený
 68. Ponúkame veľkú zbierku šperkov s mnohými rôznymi drahokamami, pokiaľ pre vás nie sú diamanty práve tým pravým orechovým
 69. Na manžetové gombíky, svadobné prstene, alebo akékoľvek iné šperky si u nás môžete nechať vyryť svoje iniciály, alebo akýkoľvek nápis podľa svojho priania
 70. Vyrábame šperky na celý život a neradi šetríme na materiále, takže naše šperky sú obvykle o pár gramov ťažšie než tie, ktoré ponúka predajca na hlavnej ulici
 71. Pokiaľ si u nás kúpite diamantový šperk vyššej hodnoty, získate zadarmo špeciálne pero na čistenie diamantov
 72. Radi zdieľame znalosti a vedomosti, poskytujeme skvelé články, sprievodcov a návody. Pokiaľ si niekde prečítate niečo dobré – pravdepodobne sme to napísali my
 73. Nemáme pred vami žiadne tajomstvá
 74. Našu prácu milujeme.
  Náš tým Náš team na drinku :O
 75. Máme v kancelárii psa. Donútil nás, aby sme sem tento dôvod uviedli
  Ruby Ruby :)