Materiály

Udržateľné suroviny

Recyklované drahé kovy

Až 95 % našich šperkov je spracovaných z recyklovaných drahých kovov. Prečo je to tak? Vieme, že zdroje drahých kovov sú obmedzené a cena za ťažbu, ktorú platia ľudia i príroda, je príliš vysoká.

Využitie recyklovaných surovín nám dáva zmysel v každom ohľade. Ľuďom i prírode značne uľavíme, pričom kvalita materiálov zostane po všetkých stránkach rovnaká. Klenotníci v našej pražskej dielni pracujú len s recyklovanými materiálmi.

Recyklované drahé kovy

Vieme, prečo recyklovať

Ťažba zlata devastuje prírodu

Zlato a drahé kovy nestrácajú na hodnote.

Až o 99,8% menej skleníkových plynov.

Ťažba zlata patrí k typu ťažby najviac devastujúcich prírodu.

Drahé kovy sú extrémne vzácne a nenahraditeľné.

Vieme, prečo recyklovať

Recyklovanie je ekologické

Drahé kovy pochádzajú z nepoužívaných šperkov, elektroniky, autodielov, riadov, CD alebo fotografií.

Z 1 milióna smartfónov sa dá vyťažiť až 34 kg zlata.

1 g vyťaženého zlata = 67 kWh
1 g recyklovaného zlata = 2 kWh

Etické diamanty

LAB-GROWN DIAMANTY

Medzi prírodnými a lab-grown diamantmi rozdiel nespoznáte, príroda však áno.

Vznikajú v laboratóriách v prakticky rovnakých podmienkach ako tie prírodné. Sú však cenovo dostupnejšie a predovšetkým etické voči ľudskej práci i životnému prostrediu.

PRÍRODNÉ DIAMANTY

Popri moderných metódach a technológiách máme aj šperky s prírodnými diamantmi. Tie ale vyrábame s výnimočnou obozretnosťou a s ohľadom na spôsob ťažby.

U nás nájdete len diamanty, ktoré sú certifikované medzinárodnými gemologickými inštitúciami.

  • Canadamark
  • GIA
  • IGI
  • ČGL
Etické diamanty

Etika a zodpovednosť v každom ohľade.

Objavte tajomstvo udržateľných šperkov

100 % etické

Do roku 2025 chceme ponúkať výhradne udržateľné a etické šperky.

5* podmienky

Budujeme partnerstvá len s dodávateľmi, ktorí rešpektujú svojich zamestnancov a prostredie, v ktorom žijú.

100% eko

Znižujeme odpady, kde sa dá. Štandardné obaly nahrádzame udržateľnými materiálmi šetrnými k prírode.