Patrón detí

Patrón detí je charitatívny projekt, ktorý pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a ich rodinám z celej Českej republiky. Prepája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí ju ponúkajú. Prostredníctvom drobných peňažných darov projekt napĺňa malé i veľké potreby detí. Či už sú to peniaze na záujmové krúžky, školské obedy, nový bicykel alebo špeciálne zdravotné rehabilitácie.

Ako sme projekt podporili?

statočná Viktorka

Rehabilitácia pre statočnú Viktorku

Príbeh šesťročnej Viktorky nás v Eppi doslova chytil za srdce. Tejto malej bojovníčke diagnostikovali v 9 mesiacoch vážne ochorenie, kvôli ktorému jej postupne ochabujú svaly v celom tele. Viktorka prekonala verdikt lekárov, podľa ktorého sa mala dožiť len 2 rokov a napriek svojmu osudu nikdy nestráca pozitívnu náladu a odhodlanie sa uzdraviť. Veríme, že dokáže proste čokoľvek a veľmi jej fandíme! Preto sme v novembri darovali 4 500 českých korún (180 eur) na pravidelné rehabilitácie v centre Relief, ktoré jej pomôžu ochabnuté svaly pretiahnuť, posilniť a posunúť sa na ceste k úspešnej liečbe.

Filípek s ADHD

Filípek s ADHD môže aj naďalej chodiť na skaut

Diagnóza ADHD prišla až v období školskej dochádzky. Filípek mal výrazné výchovné problémy a v škole hrozilo, že bude musieť opakovať ročník. Pravidelná odborná starostlivosť a predovšetkým čas a starostlivosť mamičky Filípka obrovským spôsobom posunuli. Podporu a správny smer získal Fíla aj v skaute, kam pravidelne chodil už niekoľko rokov. Hrozilo však, že so skautom bude musieť skončiť, pretože na mamičku samoživiteľku boli náklady na skaut už príliš.

Vieme, v akých neľahkých situáciách sa také rodiny nachádzajú. Filípka sme preto podporili čiastkou 6.200 Kč (266 eur), aby aj naďalej mohol chodiť na skaut a s ľahkosťou sa začlenil medzi svojich vrstovníkov.

Poďakovanie mamičky Filípka: „Dobrý deň, milí darcovia, chcela by som vám všetkým veľmi, veľmi poďakovať za syna Filipa. Vďaka vám môže ďalej pokračovať v skaute, kde má veľa kamarátov. Veľmi, veľmi si to vážime a ešte raz vám darcom ďakujeme. S pozdravom, mamička s Filípkom.“

Ako fungujú?

  • Na začiatku je príbeh dieťaťa Prostredníctvom príbehu dieťaťa žiada jeho zákonný zástupca, učiteľ, sociálny pracovník alebo rodinný priateľ o zaradenie do projektu. S príbehom alebo žiadosťou o pomoc sa na Patróna detí môže obrátiť ktokoľvek.
  • Nasleduje peňažná zbierka, pretože spolu dokážeme viac Na webových stránkach sa potom vytvorí časovo obmedzená peňažná zbierka na konkrétnu vec alebo službu, do ktorej môže prispieť naozaj každý. Predmetom zbierky sú rôzne zdravotné služby, špeciálne zdravotné pomôcky, školské potreby, športové vybavenie, záujmové krúžky, tábory a veľa ďalších dôležitých záležitostí.
  • Je len na vás, komu a koľko prispejete Máte možnosť si dôkladne prečítať jednotlivé príbehy a potom sa sami rozhodnúť, ktorému dieťaťu pomôžete a akú peňažnú čiastku darujete. Team Patróna detí vás bude informovať o odovzdaní daru.
Patrón detí

Prečo nás Patrón detí zaujal?

Každé dieťa má právo na plnohodnotný a spokojný život. Za tým si stojíme. A pre tých, ktorým šťastie neprialo, je tu práve Patrón detí.

Na pomoc ide vždy 100 % darovanej čiastky Chod projektu je financovaný z prostriedkov Nadácie Sirius, ktorá je hradená zo súkromných zdrojov. 100 % vybraných peňazí sa neposiela rodine dieťaťa, ale je rovno použitých na nákup konkrétnej veci alebo služby.

Každý príbeh má svojho Patróna Patrón je neoddeliteľnou súčasťou každého príbehu. Môže to byť ktokoľvek, kto dieťa pozná, ale nesmie byť jeho zákonným zástupcom ani rodinným príslušníkom. Často ide o sociálnych pracovníkov, lekárov, učiteľov, vedúcich detského krúžku alebo rodinných priateľov, ktorí dieťa veľmi dobre poznajú. Vďaka tomu sú patróni zárukou dôveryhodnosti pre darcov i celý projekt.

Každá žiadosť o dar je dôkladne preverená Team projektu dôkladne skúma každú žiadosť o peňažnú zbierku, takže sa pomoc dostane len tam, kde je to skutočne potrebné. Vďaka tomu si všetci darcovia môžu byť istí, že nedôjde k zneužitiu ich darov.

Projekt je dokonale transparentný Team projektu dbá na dodržiavanie absolútnej transparentnosti všetkých činností. Darcovia môžu sledovať online vývoj zbierky a vždy dostanú od rodiny spätnú väzbu. Zároveň môžu podporiť derti aj prostredníctvom transparentného účtu 57574646/0600.

Chcem podporiť